Vær og føreforhold

Selv om det er meldt mye regn, forventer vi ikke mye overvann på de kommunale veiene. Snøen vil sannsynligvis absorbere det meste, men regnet vil føre til mye slaps i veibanen. Det kan flere steder være en is-såle under slapset. Det vil skape svært glatte veiforhold - så kjør varsomt eller la bilen stå.

Det vil bli strødd, men ikke før snøslapset er ryddet bort. Det er varslet full utrykning for alle mannskaper i natt.

På fylkesveiene, som i stor grad er saltet og har bar asfalt, kan det forekomme mye vann. På grunn av frosne sluk og avløp, kan dette bli liggende. Oppdager du store vannmengder i veibanen, kan du varsle Vegvesenet på telefon 175.

For å se hvilke veier som er kommunale og hvilke som er fylkeskommunale eller private, kan du gå inn å se på vårt brøytekart.

Vi anbefaler spesielt de som har fall fra vei mot hus å lede vannet i bekker bort fra bygninger til deler av tomten hvor vannet ikke kan påføre skader på eiendommen.