Varden ungdomsskole dro hjem årets arbeidsmiljøpris

Det var en glad og overrasket rektor som fikk uventet besøk av rådmannen i dag. Med seg hadde han en sjekk og beviset på at Varden ungdomsskole jobber svært godt med arbeidsmiljø og trivsel - så godt at en jury har kåret dem til best i kommunen i 2019.

Dette er tredje gang prisen, som skulle vært overrakt foran en fullsatt Hjertnes, blir delt ut. På grunn av koronatiltakene var ikke det mulig, men det la ikke noe demper på mottagelsen, der rektor Torhild Svalestuen sammen med avdelingsledere, tillitsvalgt og verneombud stilte opp på vegne av skolens 53 ansatte (og 382 elever).   

Varden ungdomsskole vant prisen i knivskarp konkurranse med flere andre kommunale virksomheter. Tre av disse var nominert sammen med Varden: Parkeringsovervåkingen, Sandefjord legevakt og enhet forebygging og mestring. Når juryen landet på Varden som årets vinner, har den blant annet lagt vekt på:   

  • Skolens høye fokus på samarbeids- og mestringsklima 

  • Vektlegging på kompetanse, rolleforståelse og trivsel  

  • Gode rutiner ved tilfeller av vold og trusler 

  • Samarbeid mellom ansatte og ledelse, verneombud og tillitsvalgt 

  • Årshjul for arbeidsglede og trivsel 

  • Lavt sykefravær 

  • Foregangsskole med gode faglige resultater 

For det siste punktet mente rådmannen skolen gjerne hadde fortjent en egen fagpris. Varden ungdomsskole kan vise til svært gode resultater både lokalt i Sandefjord og sammenlignet med nasjonale tall. 

– Jeg tror mange har mye å lære av dere, sa rådmann Bjørn Gudbjørgsrud da han overrakte diplomet til rektor. På spørsmål om hva som er nøkkelen til det gode arbeidet på skolen, trekker hun fram tilliten og åpenheten mellom kolleger, og ikke minst det gode teamarbeidet blant faglærerne på skolen.  

– Vi har en flott og blandet elevgruppe på Varden, som trenger verdens beste lærere – og det har de, skryter Svalestuen.  
Både tillitsvalgt Richard Berg og verneombud Lars Petter Johansen ser ut til å være enige med rektor.  
– Den åpenheten og tilliten som preger miljøet vårt, gjør at vi stoler på hverandreAt folk trives, ser vi jo når omtrent ingen vil slutte frivillig her!   

På bildet ser vi bak fra venstre avdelingsleder Morten Jensen, tillitsvalgt Richard Berg, verneombud Lars Petter Johansen, avdelingsleder Gry Nilsen og avdelingsleder Anne Gjelstad. Foran sitter rådmann Bjørn Gudbjørgsrud og rektor Torhild Svalestuen.