Vedlikehold ga smittetopp

Tirsdag 12. januar fikk 251 personer i Sandefjord påvist koronasmitte.

De siste dagene har tallene på koronasmittede i Sandefjord vært relativt lave. Helt til tirsdag denne uken. Da rapporteres det om 251 smittede på samme dag.

– Mikrobiologisk laboratorium som analyserer testene har hatt redusert kapasitet i noen dager på grunn av vedlikehold, forklarer kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. 

– Dette gjør at vi i dag har fått svar på prøver samlet fra flere dager, sier han. 

Smittesporingsteamet i kommunen har en stor jobb å gjøre med å kontakte de smittedes nærmeste kontakter.

Det vil ta noen dager før vi kan se om vi har en tydelig økende smittetrend eller ikke.

I den siste risikovurderingen fra kommuneoverlegen understrekes det at testing før skole- og barnehagestart ga få positive funn, noe som er noe beroligende når det gjelder smitteutbredelsen etter jula i barne- og ungdomsbefolkningen.

Kommuneoverlegen mener det imidlertid er grunn til å forvente en økning her etter skolestart.

Det er regnes som sannsynlig fra FHI at vi på grunn av en forventet økende andel av omikronsmittede vil se en smitteøkning i de kommende ukene. Det er usikkerhet om det vil medføre økt belastning på de kommunale tjenestene og om det vil medføre en videre økning i sykehusinnleggelser og økt bruk av intensivkapasitet. Både kommunen og sykehuset er imidlertid forberedt på at dette kan skje, står det videre i risikovurderingen. 

Du kan lese hele risikovurderingen her.

Oppdatert: 20.01.2022 kl.08:48

Publisert: 12.01.2022