Vedtatt budsjett, handlings- og økonomiplan

Budsjett for 2022 og handlings- og økonomiplan for 2022-2025 er vedtatt av de folkevalgte.

Årets siste kommunestyremøte ble holdt torsdag 16. januar, og blant sakene var handlings- og økonomiplanen for de neste årene. 

Kommunedirektøren la fram sitt forslag i et nytt, digitalt verktøy denne gangen. Dette forslaget finner du her, et forslag det er lett å orientere seg i både for folkevalgte og innbyggere flest. 

Det er også dette verktøyet som vil inneholde det vedtattet budsjettet, handlings- og økonomiplanen, men den ferdige utgaven blir først klar på nyåret.

Du kan derfor fremdeles lese forslaget fra kommunedirektøren her, og sammenligne med det endelige vedtaket i Kommunestyret, som du finner her. 

Det er også mulig å se opptak av kommunestyrets behandling av saken her.

Oppdatert: 20.01.2022 kl.08:48

Publisert: 20.12.2021