Full jubel på avdeling blåveis for en fortjent mangfoldpris. Foto: Eivinn Ueland Full jubel på avdeling blåveis for en fortjent mangfoldpris. Foto: Eivinn Ueland

Vi gratulerer Blåveis med mangfoldprisen!

Tidligere i høst dro de i land den regionale mangfoldprisen – torsdag denne uken ble det kjent at avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter også kan krone seg med den nasjonale mangfoldprisen for 2022!

Prisen ble delt ut på IMDIs mangfoldkonferanse av direktør Libe Rieber-Mohn. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere til arbeidslivet.

Det kan man trygt si at avdelingen ved Andebu bo- og behandlingssenter gjør. Blant de 16 ansatte på Blåveis er hele åtte ulike etnisiteter representert. 12 av de ansatte har bakgrunn fra sju ulike nasjoner: Brasil, Filippinene, Eritrea, Litauen, Polen, Latvia og Thailand.

Avdeling Blåveis roses av Rieber-Mohn for å jobbe både bevisst og med hjertet for å skape mangfold på arbeidsplassen. Juryen begrunner seieren blant annet med at virksomheten bevisst ikke lar mangel på perfekte norskkunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Den fremhever også at virksomhetens arbeid med å gi personer med innvandrerbakgrunn mulighet til å komme inn i arbeidslivet og få brukt sin kompetanse, starter allerede i utlysningsteksten for ledige stillinger.

– Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter representerer en sektor som har en høy andel innvandrere sammenliknet med andre sektorer og behovet for arbeidskraft i sektoren er økende. Vinneren jobber systematisk med å bruke innvandreres kapasitet og kompetanse, og er bevis på at selv små virksomheter kan utgjøre en forskjell og være et forbilde for andre, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 02.12.2022