Videregående skoler i kommunen på rødt nivå også etter 19. januar

I samråd med kommuneoverlege Ole Henrik Augestad er det bestemt at de videregående skolene i kommunen fortsetter med rødt tiltaksnivå til og med 26. januar. Dette er en forlengelse av de nasjonale tiltakene innført 4. januar, og vil gjelde uansett nasjonal anbefaling på dette punktet den kommende uken. Begrunnelsen er økt smittetrykk, og at flere av de lokale smittetilfellene i januar involverer ungdom i denne aldersgruppen.

Elevene på Sandefjord, Melsom, Gjennestad og Skagerak videregående skoler blir informert om forlengelsen av rødt nivå i dag. Tiltaksnivå etter 26. januar vil bli avgjort før helgen 23.-24. januar slik at skolene får tid til å planlegge eventuelle endringer.

Når det gjelder ungdomstrinnet vil kommunen avvente regjeringens avgjørelse i forhold til tiltak etter 19. januar, og vi vil da også ha nye lokale smittetall som en del av vurderingsgrunnlaget.

15.01.21

Oppdatert: 04.03.2021 kl.08:57

Publisert: 15.01.2021