Bildet viser unge hender som holder i en eldre hånd. Foto: Mostphotos Bildet viser unge hender som holder i en eldre hånd. Foto: Mostphotos

Viktig arbeid med barn som pårørende

Nye rutiner og nye nettsider for barn som pårørende.

Sandefjord kommune har nå nye rutiner for arbeidet med barn som pårørende. Disse rutinene blir i høst implementert i både kommunalområdet helse, sosial og omsorg, og kommunalområdet kunnskap, barn og unge. 

Som en del av dette arbeidet har kommunen opprettet egne nettsider. På disse sidene er all relevant informasjon for både innbyggere og ansatte samlet.

– Målet er at barn som pårørende i Sandefjord skal bli sett, hørt og ivaretatt. Vi håper at denne satsingen vil styrke det viktige arbeidet, sier psykologspesialist May Lene Karlsen.

Du finner de nye sidene her: Barn som pårørende

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 08.08.2022