Vil du bli meddommer?

Kommunen ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten. Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året.

De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre.

Les mer om hva det innebærer å være meddommer her.