Vil også se på skolene i Andebu og Stokke

Forslaget til planprogram for ny barnehage- og skolestruktur sto på sakslista i formannskapet tirsdag. Der ble det raskt klart at politikerne mener det er behov for å se på situasjonen i Andebu og Stokke også.

Da kommunene slo seg sammen ble det bestemt at arbeidet med en ny barnehage- og skolestruktur i første omgang skulle omfatte bare gamle Sandefjord kommune.

I tirsdagens formannskapsmøte var det enighet om at det også skal sees på barnehage- og skolestruktur i gamle Andebu og gamle Stokke.

Formannskapets vedtak i denne saken var på fire punkter. Dette vedtaket er en innstilling til kommunestyret:

  1. Forslag til planprogram for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad – Unneberg - Helgerød og skolekretsene Sande - Byskolen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
  2. Høringsfrist settes til 31. august 2022.
  3. Etter at planforslaget for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad - Unneberg - Helgerød og skolekretsene Sande - Byskolen er ferdig behandlet, utarbeides tilsvarende prosess for barnehage- og skolestruktur i tidligere Stokke og Andebu kommuner, med bakgrunn i registrert og ønsket befolkningsvekst.
  4. Økonomiske konsekvenser vurderes og prioriteres i kommende handlings- og økonomiplaner.

De to første punktene fikk 11 av 13 stemmer, mens de to siste punktene var enstemmig.

Saken blir lagt fram for kommunestyret.

Du kan lese protokollen fra møtet her.

Her finner du saken med forslaget til planprogram. 

Oppdatert: 30.06.2022 kl.09:16

Publisert: 01.06.2022