Jubel i Andebu da avdeling Blåveis mottok Mangfoldsprisen 2022 tirsdag. Foto: Arild Karlsbakk Jubel i Andebu da avdeling Blåveis mottok Mangfoldsprisen 2022 tirsdag. Foto: Arild Karlsbakk

Vinnere av Mangfoldsprisen 2022

Avdeling Blåveis ved Andebu BBS mottok tirsdag det synlige beviset på at de er årets regionvinner av Mangfoldsprisen.

Det har vært holdt hemmelig en stund, men tirsdag kunne avdelingsleder Rasa Bartasiuniene og kollegene hennes ved Andebu BBS, avdeling Blåveis endeling slippe jubelen løs som regionvinnere av Mangfoldsprisen 2022.

Representanter fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og ansvarlige for Mangfoldsprisen var på plass på bo- og behandlingssenteret for å overrekke prisen. Deriblant juryleder og rådgiver for integrering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rebeka Holmes-Farmen.

– Mange nyansatte med innvandrerbakgrunn har begrensede norskkunnskaper. Derfor har virksomheten fokus på at de så fort som mulig får norskkurs. De går to-tre ganger i uken i starten, etterpå får de helsenorsk-kurs hver uke. Virksomheten tar også imot elever via NAV og opplæringskontoret, til språk og arbeidspraksis. Dette bidrar til å gi innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv, sier juryleder Holmes-Farmen.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet, er IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i sin beskrivelse av prisen. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene som kan inspirere andre.

Akkurat dette er noe avdeling Blåveis kan sies å ha gjort veldig bra, og tirsdag fikk de overrakt beviset på at nettopp her er årets vinnere i kategorien små virksomheter i region Vest- og Sør-Norge. Senere i høst blir det nasjonal kåring.

Tidligere i høst, da det ble kjent at Blåveis var nominert til prisen, fikk avdelingsleder Rasa Bartasiuniene spørsmål om hvordan de skulle feire dersom det var de som gikk seirende ut. Hun lovet da feiring, både for ansatte og pasienter.

– Vi vil sette vårt gode arbeid med inkludering og mangfold i system, slik at dette er en kultur som fortsette å vokse på avdelingen uavhengig av enkelt personer. Vi ønsker at vår modell kan spres, så andre kan få like godt miljø på sin arbeidsplass, sa Bartasiuniene tidligere i høst.

Du kan lese mer om prisen og kriteriene her.

Oppdatert: 12.12.2022 kl.12:42

Publisert: 25.10.2022