PV Arkitekter er et av fire arkitektkontorer som foreslår hvordan Tivolitomta kan utnyttes på best mulig måte. PV Arkitekter er et av fire arkitektkontorer som foreslår hvordan Tivolitomta kan utnyttes på best mulig måte.

Viser fram muligheter for Tivolitomta

Torsdag la fire arkitektmiljøer fram sine ideer og forslag til hvordan Tivolitomta kan komme til å se ut om noen år.

Les arkitektenes forslag og rapporter her.

Du kan se torsdagens presentasjon i opptak på kommune-tv her. Innslaget ligger som første sak i kommunestyresendingen. 

I kommunestyrets vedtak (KST- 030/22) fra april i år ble det besluttet å gjennomføre et parallelloppdrag for en mulighetsstudie for Tivolitomta. Etter en åpen anbudskonkurranse ble følgende fire arkitektteam valgt:

  • Atelier Oslo/Lund Hagem arkitekter
  • DARK arkitekter
  • PV arkitekter
  • Børve Borchsenius/Dronninga Landskap.

Arbeidet ble påbegynt i starten av september og er nå i avslutningsfasen. I henhold til retningslinjene for et parallelloppdrag har arbeidet vært en åpen prosess hvor teamene har arbeidet parallelt med å se på utviklingsmulighetene for området på og rundt Tivolitomta.

Siden det ikke er noe konkurransemoment i selve parallelloppdraget har gruppene utvekslet tanker og erfaringer underveis, både seg imellom og med kommunen.

Oppdatert: 20.01.2023 kl.13:08

Publisert: 24.11.2022