Yxney - resultat av lovlighetskontroll

Statsforvalteren i Agder har behandlet krav om lovlighetskontroll av vedtak fattet i kommunestyret i sak 012/21 - 20/122805 - Yxney - fremkommelighet og friluftslovens § 13

Statforvalteren avviser lovlighetsklagen. Vilkårene for lovlighetskontroll er ikke oppfylt. Her kan du lese hele brevet fra statsforvalteren .

Ønsker du å utforske turmulighetene på Yxney? Du finner mer informasjon via  www.sandefjord.kommune.no/kyststiene

Oppdatert: 24.11.2021 kl.13:46

Publisert: 23.11.2021