Ungdom

På denne nettsiden finner du lenker til kvalitetssikret informasjon  om det å være ungdom. Du kan blant annet lese mer om psykisk helse, seksualitet, utdanning og fritidstilbud. Du finner også informasjon om ulike hjelpetilbud, både i kommunen og andre steder.

Aktiviteter for ungdom

I Sandefjord er det mye å engasjere seg i, og det finnes et stort mangfold av organisasjoner og foreninger som har plass til akkurat deg! På denne siden finner du informasjon om noen utvalgte aktiviteter og møteplasser for ungdom i Sandefjord kommune. Du kan også lese om muligheten for økonomisk støtte til å delta i fritidsaktiviteter gjennom et tilbud som kalles Opplevelseskortet.

Napern 1916 ungdomshus

Fellesverket     

Lag og foreninger

Ungdomsklubben Morella

Sandefjordbibliotekene

Gratis ferietilbud      

Fritidskortet

Gi av din tid til andre?

Om hjelpetilbud for ungdom i kommunen

Det finnes flere steder i kommunen du kan få hjelp hvis du trenger det. Uansett hvem du tar kontakt med, kan den fagpersonen hjelpe deg videre. Det er gratis og du kan selv ta direkte kontakt. Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt. 

Helsestasjon for ungdom

Barneverntjenesten

Alarmtelefon for ungdom

Fastlegeordningen

Kommunale helsetjenester

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Om ungdomsundersøkelsen Ungdata

Her kan du laste ned rapporter og se resultater fra ungdomsundersøkelsene som gjennomføres jevnlig i Sandefjord kommune. 

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan være trist og nedfor, sint eller redd, men oftest går det over igjen. Varer det, er det lurt å prate med noen. Her kan du lese mer om psykisk helse og hvem du kan kontakte dersom du trenger hjelp.

Ungdom og psykisk helse

Kort fortalt

Samtaletilbudet 13-20 i Sandefjord

Kirkens SOS

Kors på halsen (Røde kors)

Psykisk helseteam

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Sorggrupper

Barn med to hjem     

Foreldre flytter fra hverandre

Mental helse hjelpetelefonen

Vennskap

Her finner du informasjon og råd om det å være en god venn. Du kan også lese om det å føle seg utenfor, kjenne på ensomhet og mange andre ting som handler om det å være seg selv sammen med andre.

Vennskap

Mat og kropp

I ungdomstida utvikler kroppen seg hver dag. Skjelettet skal vokse og strekkes, og de fleste får mer muskler på kroppen. Du trenger nok og riktig mat for at kroppen og hjernen skal utvikle seg normalt. Det kan du lese mer om her. Tar tanker om mat, kropp eller vekt for stor plass i livet? Her finner du nyttige nettsider hvor du kan lese mer om mat og kropp. Du kan få tips om hvor det er hjelp å få hvis du strever med disse tingene eller er bekymret for noen som strever.

Om mat og kosthold     

Råd om spiseforstyrrelser

Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse barn og unge

Søvn

Nok og god søvn er viktigere enn mange tror. Det er faktisk en forutsetning for å leve og fungere godt i hverdagen. Kroppen og hjernen reparerer og vedlikeholder seg selv mens vi sover. Her kan du lese mer om søvn og finne gode søvnråd.

Om søvn

Fysisk aktivitet og trening

Om fysisk aktivitet

Treningstilbud for ungdom

Hvor mye trening?

Skadeforebygging

Sunn idrett

Helsestasjon for ungdom

Fysioterapi og ergoterapi barn/unge

Skolehverdag og utdanning

Her kan du lese om det å være skoleelev og få tips og råd i skolehverdagen din.
Det er viktig å bruke tid for å finne den utdanningen som passer for deg. Her finner du lenker til  nyttige nettressurser der du kan lese om ulike yrker og utdanninger, og hva som kreves for å komme inn. Dersom du er mellom 15 og 21 år, og ikke er i opplæring eller arbeid, kan du få hjelp av Oppfølgingstjenesten (OT) i Vestfold. Du kan også lese om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten).

Skolehverdagen   

Utdanning.no     

Vilbli.no     

Videregående opplæring     

Oppfølgingstjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Sosiale medier

Internett er en viktig del av livet vårt, spesielt for barn og unge. Her kan du lese mer om hvilke situasjoner som kan oppstå på nett og lære hvordan du kan beskytte deg mot ubehagelige opplevelser og nettovergrep.

Slettmeg.no     

Trygg nettbruk

 

Seksuell helse og prevensjon

Her kan du lese mer om puberteten og om seksuell helse. Du kan også lese om hvordan du kan beskytte deg mot kjønnssykdommer og uønsket graviditet. Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til alle ungdommer i kommunen og du finner kontaktinformasjon på denne siden.

Om puberteten

Sex og samfunn

Helsestasjon for ungdom

Kjønnsidentitet og seksuell identitet

Her er en oversikt over organisasjoner med nettsider, chat- og telefontilbud for deg som er, eller lurer på om du er, lesbisk, homofil, bifil, skeiv, panfil eller trenger å snakke med noen om kjønnsidentitet og seksuell identitet.

Skeiv ungdom     

Chat om kjønnsidentitet

Ungdomstelefonen     

Helsestasjon for ungdom

Mental helse hjelpetelefonen 

Unge pårørende

En pårørende er en slektning eller venn som føler omsorg eller ansvar for noen som for eksempel har en funksjonsnedsettelse, er fysisk eller psykisk syk, rusavhengig, spillavhengig eller innsatt i fengsel. Her finner du  noen råd og tips til hvem du kan snakke med hvis noen du står nær, for eksempel i familien din, strever med noe av dette. Du finner også informasjon om flere vanlige måter du kan reagere på hvis du er ung pårørende.

Unge pårørende         

I fengsel (chat)

UngeLeve  

Kreftforeningen

Helsestasjon for ungdom

Mobbing

For å få hjelp mot mobbing, er det viktig at du forteller det til en voksen. Det kan være en lærer, helsesykepleier på skolen, en i familien din eller en annen voksen du stoler på. Hvis du synes det er vanskelig eller flaut å fortelle at du blir mobbet eller plaget, er du ikke alene. Det er helt normalt. Men det å holde det inni seg, hjelper ikke. I Vestfold finnes det et eget mobbeombud som skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i skole. Både barn og foreldre kan kontakte mobbeombudet hvis de trenger råd eller veiledning.

Snakk om mobbing   

Nullmobbing.no    

En trygg skoledag

Mobbeombudet

Rus, alkohol, tobakk og doping

Her finner du lenker til nyttige nettsider der som du ønsker hjelp til å slutte og røyke eller snuse. Hvis du har voksne rundt deg som ruser seg og du trenger noen å snakke med om dette, finner du også informasjon her.

Snus- og røykeslutt       

Barsnakk

Rustelefonen     

Antidoping Norge

Helsestasjon for ungdom            

Gaming

Her kan du lese mer om gaming, anmeldelser av ulike nettspill, aldersgrenser og gode råd. Du kan også lese om hva du kan gjøre og hvor du kan søke hjelp hvis du synes at spillingen går for mye ut over hvordan du har det, søvn, skole og tid med venner.

Barnevakten

Enige om spilling hjemme

Hjelpelinjen     

Vaksinasjon

Norge skiller seg ut i verdenssammenheng ved å ha et gratis vaksinasjonsprogram som brukes av hele befolkningen uavhengig av sosial status. Det er gratis opp til 20 år.  Norge er i en særstilling når det gjelder vaksinasjonsdekning i verden. For å opprettholde 1. plassen er det viktig at alle som kan, vaksinerer seg. 

Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som er mottagelige for smitte.  Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres. Dette kalles flokkbeskyttelse. Her kan du lese mer om ulike vaksiner og hvor i kommunen du kan vaksinere deg.

Folkehelseinstituttet om vaksinasjon

Vold og overgrep

Vold er når noen er stygge med noen andre. Det kan være at de slår, sparker, lugger, biter, klyper eller andre ting som gjør at noen får vondt eller blåmerker. Vold kan også være kjefting, at noen truer med bank eller andre ting som gjør at du får vondt inni deg. Det kan også være seksuelle overgrep der noen gjør noe med kroppen din som du ikke vil, samme hvem det er som gjør det. Her finner du lenker til nettsider der du kan lese mer om vold og overgrep og hvor du kan søke hjelp.

Jeg vil vite       

Alarmtelefon ungdom

Din vei ut  

Om voldtekt       

Politiet    

Redd barna     

Barnevernvakten    

Overgrepsmottaket

Krisesenteret i Vestfold

Alternativ til vold   

Bestemme over eget liv og kropp

Her kan du lese mer om det å bestemme over eget liv, om sosial kontroll og tvangsekteskap. Du kan også lese om kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er et tradisjonsbestemt inngrep som endrer og fjerner ytre kjønnsdeler hos jenter. I Norge er det forbudt å omskjære jenter. Norge har en egen lov mot kjønnslemlestelse. Hensikten med loven er å beskytte jenter som vokser opp i Norge mot slike inngrep. Under finner du også kontaktinformasjon hvis du trenger noen å prate med om disse temaene.

Nora

Røde Kors-telefonen 

Bufdir

Helsestasjon for ungdom

Barnevernvakten

Foreldreveiledning

Her finner du lenker til nyttige nettsider hvor du kan lese mer om det å være forelder eller foresatt til ungdom. Du finner også lenke til Mental helses foreldresupport (døgnåpen chat og telefon). Videre kan du lese om hvordan du kan snakke med tenåringen om vanskelige tema. 

Mental helse - foreldresupport

Om identitet hos barn som vokser opp med to kulturer

Voksne for barn     

Foreldrehverdag     

Barn med to hjem    

Familievernkontoret 

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom

Barneverntjenesten     

Snakk om spilling hjemme

Opplever barnet ditt mobbing?