Sorggruppe for barn og unge som har mistet forelder/foresatt eller søsken

Sorggruppene arrangeres i samarbeid med sykehusprestene ved Vestfold sentralsykehus og Eik kirke i Tønsberg.

Spørsmål kan rettes til Anne Mette Klepaker, telefon 415 44 801 eller mail til amk@sandefjord.kommune.no