Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet hvor de bor ifølge folkeregisteret om høsten det året de fyller fem år. Det er det man kaller nærskoleprinsippet. Foresatte som ønsker at barnet skal gå på en annen skole, kan søke om skolebytte, men nærskoleprinsippet holdes høyt. Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Dersom du har flyttet til en ny skolekrets, og ønsker at barnet ditt skal begynne på skole der, trenger du ikke å søke om å bytte skole.

Søknad om skolebytte

Veiledende frist for søknader som gjelder fra nytt skoleår er 1. januar. Søknadene blir behandlet innen utgangen av februar.

Hvilken skole og skolekrets sokner du til?

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)