Forsterket skoletilbud

Det er anledning til å søke om forsterket skoletilbud.

 

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet er for elever som har store, sammensatte vansker. Det vil gjelde barn med moderat psykisk utviklingshemming, multifunksjonshemming, alvorlig grad av autisme eller vansker med tilsvarende omfang og hjelpebehov.

 

Søknaden må skrives under av begge foreldre ved felles foreldreansvar og må begrunnes.

Søknad sendes Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord.

Søknadsfrist er 15. oktober

Søknadsskjema i word

Søknadsskjema i pdf