Bugården ungdomsskole

Om Bugården ungdomsskole

Bugården ungdomsskole har 356 elever fordelt på 13 klasser. 

Personalet teller ca. 45 ansatte

Bugården ungdomsskole er aktive på Facebook.

Læringsmiljø

Læringsmiljø på Bugården ungdomsskole

Skolens motto er "Trivsel, omsorg og kunnskap gjennom samarbeid og profesjonalitet."

Vi ønsker at alle skal oppleve tilhørighet og mestring, og har et håp om at vår felles satsing på gode voksenmodeller, tydelig regelverk og fleksible løsninger gjør at alle de gode kreftene som finnes i vårt skolemiljø, vil være styrkende og framtredende i fellesskapet. 

Vi har fokus på elevenes læring og utvikling med det mål for øyet at de skal bli integrerte og robuste mennesker, med kunnskaper og ferdigheter, som gir dem mulighet til å velge sin egen fremtid. Vi er stolt over at omtrent halvparten av lærerne på Bugården har tatt eller er under utdannelse/videreutdannelse de siste årene. 
Vi jobber kontinuerlig med å gjøre undervisningen relevant, motiverende og praktisk med fokus på lesing og regning i alle fag. Undervisningen elevene får på Bugården skal være relevant, motiverende og praktisk og den skal motivere elevene våre gjennom ungdomsskolen, og videre for livslang læring.

Læring og kunnskap er viktig for hver elevs mestring. Vår kartlegging av elevenes kunnskapsnivå blir førende for at hver elev får arbeidsoppgaver og utfordringer som er relevante i forhold til sitt behov. Ingen blir mester uten forståelse, øving og systematisk jobbing. 

Bugården er praksisskole for lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst Norge.

Det spesialpedagogiske og sosialpedagogiske arbeidet ved skolen blir fulgt opp av kontaktlærere og avdelingsledere gjennom ukentlige møter på hvert trinn. Skolen jobber systematisk med skolemiljøet med eleven i sentrum. Det samarbeides også godt med bl.a. PPT, helsesykepleier og forebyggende enhet i politiet for å utarbeide konstruktive løsninger til beste for den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Kapittel 9 A i opplæringsloven  skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Du kan kontakte Fylkesmannen i Vestfold dersom du ikke er fornøyd med skolens håndtering av saken.

Aktuelle nettsteder

Planer

Årsplaner, timeplaner og handlingsplan for et trygt skolemiljø

Ordensreglement

Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune

Ordensreglement for Bugården ungdomsskole

For foresatte

Nyttig informasjon for foresatte

For elever

Nyttig informasjon for elever

Søknadsskjema

Søke permisjon fra undervisning

Bytte skole

Øv på nettet

Sandefjordskolens øvingsoppgaver for elever på alle trinn

Bugården ungdomsskole

Besøksadresse:

Sportsveien 31
3224 Sandefjord

Telefon: 33 41 96 00

Kontaktperson: Siw Hjertaas

Tittel: Rektor

Telefon: 33 41 96 00

Kontaktperson: Anne Grethe Einarsen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 96 00

Kontaktperson: Morten Bredo Egge

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 33 41 96 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?