Arbeidstilbud

Sandefjord kommune har flere arbeidstilbud for mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Ranvik arbeids- og aktivitetssenter

Ranvik er arbeids – og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemning. På Ranvik gis det et differensiert tilbud til mennesker med ulike behov for tilrettelegging. Ranvik har tekstilproduksjon, kantinedrift, trykkeri, vedproduksjon, pakke og makuleringsoppdrag, vaktmestertjeneste, samt eget kor, senior og aktivitetsgruppe.

 

 

Hvor finner du oss?
Ranvik brygge 2 og 8

Telefon 409 14 942

Avdelingsleder Erika Steen Barret, telefon 415 62 726

Gnist, Kongens gate

Gnist, er et arbeidstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer.

Det er et tekstil og håndarbeidverksted, samt butikk med salg av produkter fra laget i Kongens gate 11, ved Ranvik og ved Yme produkter.

Hvor finner du oss?
Kongens gate 11

Kontakt: Gnist 409 08 977

YME kornmagasingata

Hvor finner du oss?
YME Kornmagasingata 13

Telefon 948 68 367/33 29 54 72

Avdelingsleder Jan Ole Almås, telefon 928 11 365

YME Tassebekkveien

Hvor finner du oss?

YME Tassebekkveien 111

Telefon 948 75 972

Avdelingsleder Jan Ole Almås, telefon 928 11 365

 

YME Produkter er et dagtilbud for mennesker med utviklingshemming. YME er delt i to avdelinger, Yme ved og YME keramikk/tekstil.

 

Proff Andebu, arbeidsgruppe

Proff Andebu er et arbeidstilbud til mennesker med ulike psykiske helse- og/eller rusutfordringer. Proff utfører tjenester som vaktmesteroppdrag, maling, flytteoppdrag, gressklipping og generelt vedlikehold. Vi tar oppdrag for kommunen og privatpersoner.

Kontaktperson: Arbeidsleder Håkon Ødegård 473 78 492

Hvor finner du oss?

Andebuveien 937

Inn på tunet

Gjennom Inn på tunet på Hasle gård tilbyr Sandefjord kommune arbeidstreningstiltak for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Kontakt avdelingsleder Bergljot Rosvoll 988 82 960.

Hvordan søke på varig tilrettelagt arbeid? 

Søk om varig tilrettelagt arbeid

Send søknaden til NAV Sandefjord.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?