Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Sandefjord kommune

Frisklivssentralen i Sandefjord kommune er folkehelsetilbud for innbyggerne i kommunen.  Tilbudet retter seg mot personer som ønsker å endre levevaner og bedre helsen.  Vi ønsker å  bidra til å øke mestring og fremme fysisk, psykisk og sosial helse.

Frisklivssentralen har ulike tilbud til barn, ungdom og voksne. Her kan du være med på aktiviteter og få oppfølging tilpasset deg og din situasjon.

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten er gratis og varer i 16 uker. Tilbudet består av:

  • treninstilbud på ulike nivåer
  • ulike veilednings- og mestringstilbud
  • indviduelle helsesamtaler

Fastlege og annet helsepersonell skriver ut Frisklivsresepten. Du kan også ta direkte kontakt med oss. 

Kontaktinformasjon

  • Stokke: Karen Marie, Mia Albrektsen , telefon 907 09 375 Epost: karen.marie.albreksen@sandefjord.kommune.no Stokke Rådhus, Nygårdsalle 1, 3160 Stokke
  • Andebu: Sølvi Hansen, telefon 33 43 96 77/ 90090615   E-post: solvi.hansen@sandefjord.kommune.noAndebu Sentrum 14, 3158 Andebu 
  • Sandefjord: Heidi Kirkhus, telefon 416 06 423 E-post: heidi.kirkhus@sandefjord.kommune.no Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord
  • Epost: Frisklivssentralen@sandefjord.kommune.no
  • Facebook: Frisklivssentralen i Sandefjord kommune

Timeplan

Tilbudet ved de ulike sentralene varierer. Alle innbyggerne i Sandefjord kommune kan benytte tilbudene uavhengig av bosted. 

Aktivitet for barn og unge

Bildegalleri

Kristian Verde gir bassengtrening

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?