Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Hvem kan søke om tjenester?

Vi gir tilrettelagte avlastnings- og fritidstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Tjenestene er beskrevet på egne nettsider - bruk innholdsfortegnelsen på denne siden.

Søk om tjenester

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke.

Avlastning

Informasjon om avlastning

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Omsorgstønad

Informasjon om omsorgsstønad

Individuell plan

Informasjon om individuell plan

Transportordning

Informasjon om transportordning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Informasjon om PP-tjenesten

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?