Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Fysioterapi til barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn.

Vi kan tilby

  • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • Frisklivstilbud og treningsgrupper for barn og unge

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Du trenger ikke ha rekvisisjon fra lege for å kontakte oss.

 

Ergoterapi til barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Ergoterapitjenesten består av ergoterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn og unge.

Vi kan tilby

  • kartlegging og undersøkelse av fysisk funksjon til barn med avvikende eller forsinket bevegelsesutvikling
  • trening av barn med nedsatt funksjonsevne i spesifikke aktiviteter, håndfunksjon eller bruk av hjelpemidler
  • tilrettelegging slik at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet, i barnehagen eller på skolen. Det kan være kompenserende tiltak slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved tilrettelegging av omgivelser eller med hjelpemidler
  • bistand vedrørende boligtilpasning, både i private og offentlige bygg
  • veiledning til barnet eller ungdommen, foreldre, barnehager og skoler

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Seksjon helse og oppvekst

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?