Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen er for familier med barn fra null til fem år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Hvilken helsestasjon tilhører din familie?

Helsestasjonene er tilknyttet hvert sitt familiesenter og følger skolekretsene:

På enkelte av familiesentrene er det et utvidet tilbud med Åpen barnehage.

Helsestasjonens tilbud

helsekontroll

undersøkelse av syn og hørsel

oppfølging av vekst og utvikling

barnevaksinasjon

kurs og veiledning

 

Fagpersoner du møter på helsestasjonen

helsesøster

lege

fysioterapeut

jordmor

 

Helsestasjonsprogrammet

Innen 10 dager etter fødsel: Etter fødsel sender sykehuset en melding til helsestasjonen, og vi tilbyr hjemmebesøk av jordmor og/eller helsesøster. Ta gjene kontakt ved ytterligere behov.

4-6 uker: Barselgruppe

6 uker: Individuell konsultasjon med vaskiner

3 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner

4 måneder: Gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesøster

5 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner

6 måneder: Individuell konsultasjon med legeundersøkelse

8 måneder: Gruppekonsultasjon med tannpleier

10 måneder: Individuell konsultasjon

12 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner og legeundersøkelse

15 måneder: Individuell konsultasjon med vaksiner

17-18 måneder: Individuell konsultasjon ved ønske eller behov

2 år: Individuell konsultasjon og legeundersøkelse

4 år: Individuell konsultasjon med syns- og hørselsundersøkelse

 

Skolehelsetjenesten

Alle barne- og ungdomsskolene har en fast helsesøster som er på skolen til faste tider. Kontakt den enkelte skole eller seksjon Familie og helse på telefon 334 16 580 for mer informasjon.

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å mestre de utfordringer som hverdagen gir.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
  • Vaksinering i forhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger
  • Veiledning og undervisning om pubertet, prevensjon og håndtering av sosiale medier.

 

Helsestasjon for ungdom

Kommunen har eget helsestasjonstilbud for ungdom.

Pris

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er gratis.

Kurs, veiledning og samtalegrupper

Familie og helse tilbyr en rekke kurs og veiledningsprogrammer rettet mot barn, unge, foresatte og gravide, blant annet:

To hjem - samtalegrupper for barn med to hjem

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Full fres! - aktivitetstilbud til barn med overvekt eller fedme

Sorggruppe for barn og unge som har mistet foreldre/foresatte og søsken (i samarbeid med Kreftforeningen og Kirken)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?