Vaksine mot livmorhalskreft

NB! Siste oppstart av HPV er 20 desember 2018.

I november 2016 starter vi opp et to-årig vaksinasjonsprogram mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge mot livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive, blir smittet i løpet av livet - de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født i 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6–12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Ta kontakt med Sandefjord kommune, helse og oppvekst for spørsmål eller for å melde deg på. Skriv gjerne til vaksine@sandefjord.kommune.no

  • Husk å oppgi navn og telefonnummer. Vi ringer deg tilbake innen to virkedager. 
  • Oppgi om du ønsker og ta vaksinen på Andebu helsestasjon, Stokke helsestasjon eller Sandefjord reisevaksinasjonskontor Søeberg.

Det er mulig å ta kontakt pr. e-post for vaksinering ut hele toårsperioden. 

Er du student, ta kontakt med helsetjenesten på studiestedet.

Folkehelseinstituttet har mer informasjon om HPV og HPV-vaksine (ekstern lenke)