Lån og tilskudd til bolig

Startlån

Kommunalt startlån skal bidra til at personer med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Det er ingen som har krav på startlån. Kommunen har begrensede midler for utlån.

Søk om startlån (ekstern lenke)

Du kan også hente søknadsskjema i publikumsmottaket på rådhuset. 

Hvem kan søke startlån?

Barnefamilier
 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd
Mottakere av trygd/offentlig ytelser
 • Du har lav, men fast varig inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Din faste varige inntekt er høy nok til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
Boliglåntakere med gjeldsproblemer
 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån. Eventuelt nytt startlån skal sikres innenfor boligens verdi.
Andre
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
Unge i etableringsfasen
 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Forutsetning for å få startlån

 • Du må først søke lån i privat bank. Dette må dokumenteres.
 • Du må ha høy nok fast varig inntekt til å kunne betjene lånet.
 • Samlet lån på boligen må være innenfor boligens verdi.
 • Lånet gis kun med pant i boligen.

Hva kan du søke om startlån til?

 • Kjøp av nøktern bolig som er tilpasset husstandens boligbehov.
 • Refinansiering av dyre boliglån i spesielle tilfeller, dersom det er fare for å miste boligen, og det er pant i fast eiendom.
 • Unntaksvis refinansiering av forbruksgjeld mot pant i fast eiendom.

Startlån kan gis i kombinasjon med grunnfinansiering i privat bank.

Startlån kan gis i kombinasjon med

 • Boliglån/grunnfinansiering i din private bank
 • Grunnlån i Husbanken
 • Egenkapital
 • Etableringstilskudd for de mest vanskeligstilte.

Pris

Startlån gis som annuitetslån med inntil 25 års nedbetalingstid uten avdragsfri periode og med månedlige terminer.

Slik søker du om startlån

 1. Fyll ut søknaden om startlån og skriv under denne:

  Søk om startlån

  Du kan også hente skjema i resepsjonen på rådhuset.

 2. Finn fram nødvendig dokumentasjon og legg dette ved søknaden.

 3. Lever søknaden og dokumentasjonen til din lokale bank.

 4. Banken vurderer lån til grunnfinansiering ut fra din betalingsevne.

 5. Banken kan videresende søknaden til kommunen eller gi deg et skriftlig svar på søknaden din. Hvis du får skriftlig svar fra banken, skal du legge dette ved søknaden og videresende alt til kommunen.

 6. Kommunens saksbehandlere vurderer behovet for startlån og eventuelt etableringstilskudd ut i fra søknaden og vedlagt informasjon fra banken.

 7. Husk å legge ved dokumentasjon. Søknaden kan ikke ferdigbehandles før all dokumentasjon er mottatt.

Kommunen samarbeider med de lokale bankene. Banken kan svare på spørsmål om låneordningen og bistå med å fylle ut søknaden. Sandefjord kommune, HSO økonomi og service, kan gi deg råd og veiledning (se kontaktinformasjon ovenfor).

Om du ønsker det, kan du sende inn søknaden elektronisk:

E-skjema hos Husbanken

Etableringstilskudd

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til å etablere seg. På grunn av begrensede tilskuddsmidler er ordningen sterkt behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Tilpasningstilskudd

Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der. Familier med funksjonshemmede barn har høy prioritet

Hva kan du få tilpasningstilskudd til?

 • Tilpasning av boligen
 • Fysisk tilrettelegging
 • Oppussing prioriteres ikke

Kommunen søker Husbanken om midler, og disse blir videreformidlet. Beløpet kommunen har til rådighet, er begrenset.

Telefontid

Telefontiden til saksbehandler er fra 10.00 til 14.00 alle hverdager.

Sommerstid vil telefontiden være noe redusert på grunn av ferieavvikling.  Noen enkeltdager vil telefonen være stengt.

Skriftlige henvendelser kan sendes på mail til startlan@sandefjord.kommune.no. Responstiden vil variere. Du må påberegne lengre responstid i forbindelse med ferieavvikling.

Husbanken

Les mer om startlån og tilskudd på Husbankens nettsider.

HS rådhuset

Besøksadresse:

Rådhuset, Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?