Tilrettelagt bolig

Boliger for personer med utviklingshemming

Vi tilbyr ulike boformer for personer med utviklingshemming:

  • leilighet i bofellesskap - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning
  • frittliggende leilighet - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Boliger for personer med rusrelaterte problemer

Vi tilbyr leiligheter til personer som er avhengige av rus og/eller har psykiske lidelser:

  • selvstendige boenheter
  • leiligheter i bofellesskap - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Alle tilrettelagte boliger

Oversikt over våre tilrettelagte boliger

Boligkontoret

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?