Tilrettelagt bolig

Boliger for personer med utviklingshemming

Vi tilbyr ulike boformer for personer med utviklingshemming:

  • leilighet i bofellesskap - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning
  • frittliggende leilighet - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Boliger for personer med rusrelaterte problemer

Vi tilbyr leiligheter til personer som er avhengige av rus og/eller har psykiske lidelser:

  • selvstendige boenheter
  • leiligheter i bofellesskap - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner

Søk om tilrettelagt bolig

Kontakt oss gjerne på telefon for å få svar på spørsmål eller hjelp til å fylle ut søknaden.

Alle tilrettelagte boliger

Budalen

Planteskolen 1

Telefon 33 41 81 70

Leder Hilde Ristvedt, telefon 970 08 114

Ekeberg

Bugårdsgata 18

Telefon 33 46 78 08

Enhetsleder Kristin Thorsen, telefon 480 13 786

Frydenberg

Eikelunden 7

Telefon 33 29 54 20/33 29 54 22

Leder Lena S. Madsen, telefon 482 75 232

Frydenbergsletta

Eikelunden 7

Telefon 33 29 54 20/33 29 54 22

Leder Lena S. Madsen, telefon 482 75 232

Hasle

Brentåsveien 6

Telefon 970 52 346

Enhetsleder Morten Uthaug 416 12 125

Heimdal

Heimdalveien 8A

Telefon 976 23 051

Leder Bente Lisbeth Svendsen, telefon 901 30 872

Hvidtgården 2. etasje

Storgata 25

Telefon 33 41 88 10 eller 33 41 88 11 

Leder Merete Wiik Sørensen, telefon 915 67 680

Hvidtgården 4. etasje

Storgata 25

Telefon 992 03 455

Leder Merete Wiik Sørensen, telefon 915 67 680

Karisletta

Karisletta 5-7

Telefon 33 47 64 52 eller 33 47 98 85

Leder Ellen Christine Andersen, telefon 909 17 959

Laholmåsen

Ole Stavnumsvei 2

Leder Iselin Andersen, telefon 47895231

Mobakken

Mo Terrasse 5 C

Telefon 33 44 61 53 eller 970 52 345

Leder Jane Egeli, telefon 416 09 959

Mokollen

Mokollveien 38

Telefon 33 46 70 18 

Leder Johnny Halvorsen, telefon 458 30 825

Nordås

Idrettsveien 19

Telefon 46 84 93 05

Leder Tine Dahl, telefon 932 61 071

Peer Gyntsvei

Peer Gyntsvei 47

Telefon 33 29 54 40/917 80 220

Leder Toril Auby, telefon 908 50 864

Saturnusvei

Saturnusvei 18

Telefon 905 92 092

Leder Jane Egeli, telefon 416 09 959

Skiringssal

Skiringssalveien 128 G

Telefon 33 45 80 36

Leder Eva L. Øvrum, telefon 417 61 770

Skjeggerødveien

Skjeggerødveien 26/28

Leder Hilde Iversen, telefon 409 13 823

Sverdstad

Sverdstadveien 15

Telefon 33 46 40 71

Leder Eva L Øvrum, telefon 417 61 770

Vindal

Vindalveien 72

Telefon 33 46 56 91

Enhetsleder Kristin Thorsen, telefon 480 13 786

Åsane

Dåpaløkka 2A/B

Telefon 33 45 87 42

Leder Johnny Halvorsen, telefon 458 30 825

Boligkontoret

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?