Kommunal utleiebolig

Hva er en kommunal bolig?

Kommunale boliger er for de som ikke er i stand til å skaffe seg bolig på egen hånd.

Kommunale boliger leies ut til markedspris. Leietiden er tidsbegrenset.

Hvem kan søke?

  • Du må være over 18 år og ha vært bosatt i Sandefjord kommune (inkludert Andebu eller Stokke) det siste året.
  • Du må grunnet fysiske eller psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer være ute av stand til å skaffe deg egnet bolig på egen hånd.
  • Du må være uten fast bolig eller være i en uforsvarlig bosituasjon.
  • Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt ved hjelp av kommunale hjelpetiltak.

Hvordan søke?

Fyll ut skjemaet og send søknaden til boligkontoret:

Søk om kommunal bolig

Boligkontoret kan hjelpe til med å skrive søknad. Du kan henvende deg på tlf. 33 41 60 00 for å avtale tid og sted.

Dersom du får innvilget søknaden, vil du enten få skriftlig tilbud om bolig eller skriftlig tilbud om å bli satt på venteliste til en egnet bolig blir ledig.

Dersom du får avslått søknaden, vil du få et skriftlig avslagsbrev med mulighet for å klage på beslutningen.

Hvordan bytte kommunal bolig?

Søknad og søknadsbehandling foregår på samme måte som da du søkte første gang - se hvordan søke.

Dersom du får søknaden innvilget, plikter du å betale husleie for din nåværende bolig inntil du har levert nøklene.

Hvordan forlenge leiekontrakten?

Når kontrakten din løper ut, kan du søke om ny kontraktstid med kommunen. Du søker på samme måte som ved første gangs leie - se hvordan søke.

Dersom du får søknaden innvilget, vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig.

Bor du i kommunal bolig og har praktiske spørsmål?

Kontakt bygge- og vedlikeholdsavdelingen på telefon 33 41 63 10.

Boligkontoret

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?