Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi til voksne

Du kan få tjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte problemer etter sykdom eller skade.

Pris
Fysikalsk behandling er forbeholdt pasienter med rett til full refusjon fra trygden. Ved poliklinisk behandling får du drosjerekvisisjon, og må betale egenandel inntil du når grensen for frikort.

Vi bidrar med

  • veiledning i bevegelse og funksjontrening, og behandling i hjemmet
  • poliklinisk behandling ved terapiavelingen
  • gruppetrening

Søk om fysio- og ergoterapi

Treningsgrupper voksne

Enhet for Forebygging og mestring tilbyr flere ulike treningsgrupper for voksne. Vi tilbyr treningsgrupper på ulikt nivå rettet mot balanse og funksjonssvikt, og trening for person under og etter kreftbehandling.

Informasjon om treningsgrupper for voksne.

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd

Fysioterapeuter som jobber i privat praksis, tilbyr fysikalsk behandling til mange ulike pasientgrupper.

Enkelte fysioterapeuter tilbyr hjemmebehandling til pasienter som på grunn av skade eller sykdom ikke kan møte på et institutt.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Ergoterapi til voksne

Du kan få ergoterapitjenester dersom du er over 18 år, og har nedsatt fysisk funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning fra lege.

Pris
Ergoterapitjenester er gratis.

Vi bidrar med

  • tilrettelegging med hjelpemidler for å mestre dagliglivets gjøremål
  • tilrettelegging av bolig
  • trening i daglige aktiviteter
  • rehabilitering i samarbeid med andre typer helsepersonell
  • uttalelser ved søknad om trygdefinansierte tiltak og tilskudd til utbedring av bolig

Hvordan få tjenesten

  • Du kan ta direkte kontakt med ergoterapitjenesten
  • Du kan også ta kontakt via fastlege, tjenestekontoret, hjemmetjenester og sykehus.

Søk om ergoterapi 

Fysioterapi/ergoterapi til barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Sandefjord rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Bugårdsgata 9 C
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 53 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?