Kriseteam

Kommunens kriseteam bistår med psykososial førstehjelp i forbindelse med for eksempel

  • alvorlige ulykker
  • selvmord
  • drap
  • ran og overfall

I førstehjelpen inngår det også en vurdering i forhold til videre oppfølging.

Sandefjord kommunes kriseteam utkalles av legevakten som har telefonnummer 116 117 eller 33 48 20 30.