Kriseteam

Kommunens kriseteam tilbyr psykososial førstehjelp ved potensielt traumatiserende hendelser. Det kan for eksempel være selvmord, alvorlige ulykker, brå død, voldtekt eller overfall. Krisetelefonen er døgnbemannet og samarbeider ofte med legevakt, prest eller politi.

I førstehjelpen inngår det også en vurdering i forhold til videre oppfølging. Psykisk helseteam i kommunen tilbyr støtte og oppfølging så lenge det er nødvendig til alle berørte som ønsker det.

Sandefjord kommunes kriseteam utkalles av legevakten som har telefonnummer 116 117 eller 33 48 20 30.