Psykisk helseteam familie, barn og ungdom

Hvem er vi?

Psykisk helseteam består av familieterapeuter, PMTO-terapeuter, Home-Start koordinator, psykisk helsearbeidere, brukerkonsulent og kommunepsykolog. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er en akuttinstans. Ta kontakt med din fastlege eller legevakt (tlf 116 117) dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp.

Hvem kan kontakte oss?

Familier, barn og ungdom som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og rus kan kontakte oss. Vår målgruppe er barn og ungdom fra 0-18 år og deres foreldre/omsorgsgivere. Tjenesten er gratis og du/dere trenger ingen henvisning. Vi har taushetsplikt.

For å kunne gi deg god hjelp er det ofte nødvendig at vi samarbeider med andre. Vi samarbeider tett med helsesøster, og du kan gjerne kontakte henne først. Øvrige samarbeidspartnere kan være fastlege, barnehage, skole, barnevernstjenesten, PPT og BUPA.

Fagfolk kan også henvende seg på vegne av en familie eller anonymt for råd og veiledning.

Hva tilbyr vi?

  • PMTO - terapi
  • Home-Start Familiekontakten
  • DU Mestringskurs for ungdom
  • Familieterapi
  • Ruskontrakter og samtaler med ungdomskonsulent
  • Individuelle/familiesamtaler (kortvarig)
  • Råd og veiledning til foreldre/omsorgsgivere
  • Kortvarig behandling av milde til moderate psykiske helseplager
  • Mulighet for anonym drøfting med barnehage, skole, personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere
  • Undervisning om barns og unges psykiske helse og rusproblematikk for barnehage, skoler, personell i helsetjenesten og andre sentrale samarbeidspartnere 

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Du kan lese mer om de ulike pakkeforløpene her (ekstern lenke). 

 

Hvordan får du kontakt med oss?

Foreldre/foresatte, barn og ungdom kan ringe oss på telefon 33 41 51 50, eller sende oss et henvendelsesskjema:

Henvendelsesskjema familier

Skriv ut skjemaet og send til Sandefjord kommune, psykisk helseteam familie, barn og ungdom, postboks 2025, 3202 Sandefjord.  

Fagpersoner og samarbeidspartnere som henvender seg på vegne av andre, fyller ut skjema i samarbeid med familie/barn/ungdom. Det bør i utgangspunktet innhentes samtykke fra foreldre/foresatte med foreldreansvar til barn under 16 år. Hvis du har spørsmål, er vi tilgjengelige på telefon 33 41 51 50. Henvendende fagperson vil bli kontaktet i forbindelse med oppstart.

Skjema sendes per post til:

Sandefjord kommune, Psykisk helseteam familie, barn og ungdom, postboks 2025, 3202 Sandefjord. 

Psykisk helseteam henvendelsesskjema

Klageskjema for utskrift

Psykisk helseteam familie, barn og unge

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?