Rus

Rustjenester

Er du over 18 år og har rusproblemer? Hvis du bor i Sandefjord eller oppholder deg midlertidig i kommunen, kan du eller dine pårørende få hjelp av kommunens rusteam. Du kan få individuell bistand eller benytte vårt lavterskel dagtilbud.

Blant tilbudene er

 • samtaler
 • oppfølging før, under og etter rusbehandling
 • oppfølging av gravide rusmisbrukere
 • oppfølging av brukere under legemiddelassisert rehabilitering (LAR)
 • hjelp til å søke plass på behandlingsinstitusjon

Alle tjenestene er gratis.

Søk om tjenester fra rusteamet

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Du kan også søke ved å ringe rusteamet eller møte opp personlig, eller du få fastlegen din eller andre tjenesteinstanser til å søke for deg.

Lavterskel dagtilbud

Dette er et gratis dagtilbud til deg som er rusavhengig, og som bor eller oppholder deg i Sandefjord. Du trenger ikke søke for å bruke dette tilbudet.

Du kan få hjelp til

 • enkle helsetjenester
 • hygiene
 • måltider
 • aktiviteter
 • samtaler
 • kontakt og oppfølging med ordinære helse- og sosialtjenester

Ring tjeneste for psykisk helse og rus for å komme i kontakt med oss.

Forebygge overdose

Tjeneste for psykisk helse og rus har flere tiltak for å forbygge overdoser. Senteret samarbeider med en rekke offentlige instanser i det forebyggende arbeidet; blant annet politi, barnevern, sykehus mm.

Hvordan forebygge overdose, og hva skal du gjøre ved mistanke om overdose?

Strategi for forebygging av overdoser

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1.januar 2019.

Les mer om pakkeforløp her (ekstern lenke). 

Tannhelse

Du kan lese mer om tilbud om tannhelse her.

Psykisk helse- og rustjeneste

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Åpent alle hverdager kl. 9.00-14.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?