Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du ha behov for  trygghetsalarm.

Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår. Alarmen er enkel i bruk. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til hjemmesykepleien.

Røykvarsler med direkte linje til brannvesenet blir koplet opp til trygghetsalarmen, med mindre du har installert tilsvarende alarm fra før. I tillegg monteres en nøkkelboks utendørs til oppbevaring av dørnøkkel slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen. 

Hvem kan søke

  • Du som har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse og har behov for hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien.
  • Du som har en alvorlig kronisk sykdom med omfattende funksjonssvikt
  • Du som har stor fallfare
  • Du som ikke greier å benytte telefon for å varsle om hjelp.

Søk om trygghetsalarm

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Egenbetaling for trygghetsalarmer

Månedspris 

Månedsprisen avhenger av husstandens inntekt, se "Hvordan beregnes inntekten".

  • Inntekt 0-2 G: gratis
  • Inntekt 2-3 G: 415 kr 
  • Inntekt 3-4 G: 510 kr 
  • Inntekt 4-5 G: 609 kr 
  • Inntekt 5 G og over: 652 kr 

Satsene gjelder fra 01.01.2019 og tar utgangspunkt i gamle Sandefjord kommunes satser. For befolkningen i tidligere Andebu gjelder egne satser, se eget avsnitt.

Hvordan beregnes inntekten?

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

Inntekten som legges til grunn, er husstandens skattbare alminnelige innteket før særfradrag ved siste tilgjengelige likning pr. 1. januar. Gi beskjed hvis inntekten er vesentlig endret etter siste likning.

Har en i husstanden fått tildelt hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?