Poliklinikk for vold og overgrep

Har du blitt utsatt for vold i nære relasjoner?

Vold i nære relasjoner omfatter fysisk og psykisk vold og trusler fra familie og mennesker du har et nært forhold til. Vold kan komme til uttrykk på mange måter:

 • Er du redd partneren din, barna dine eller andre i din nærhet? Har du blitt truet på livet, blitt slått eller er du redd for å bli det?
 • Blir du tvunget til seksuell handling mot din vilje av din partner eller andre i din nærhet?
 • Blir du utsatt for kontroll, f.eks. manglende rett til å disponere egne penger, ha kontakt med familie og venner? Blir du stadig fortalt hvor lite verdt du er?
 • Har du barn? Barn som er vitne til vold i familien, utsettes for alvorlige påkjenninger som kan føre til økt risiko for angst, depresjon og atferdsproblem.

Informativ nettside for deg som har vært utsatt for vold eller overgrep (ekstern lenke)

Hvem kan du kontakte?

Poliklinikk for vold og overgrep

Her kan du komme å snakke med lege og sykepleier som har kunnskap og trygghet til å snakke om vold.

Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.

Ta kontakt på telefon, sms eller direkte oppmøte.

Utsettes du eller andre for alvorlig fysisk vold eller frykter for livet, ta kontakt med:

 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Krisesenter: 333 59 191

Hva kan du få hjelp til?

Poliklinikken

 • Noen å snakke med
 • Råd og veiledning om mulige hjelpetiltak
 • Medisinsk undersøkelse etter fysiske skader
 • Rettsmedisinsk undersøkelse, hvis du senere skal anmelde volden
 • Støttesamtaler om det å oppleve eller ha opplevd vold

Krisesenteret i Vestfold

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn. De har døgnåpen krisetelefon. De tilbyr samtaler med veiledning og bearbeiding, samt bistand til ivaretagelse av barn. De tilbyr et midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse

Politiet

Du kan kontakte politiet hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt.

Poliklinikk for vold og overgrep

Besøksadresse:

Bugårdsgaten 9 B
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 461 85 982

Åpent mandag–fredag kl. 08.00–15.00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?