Fastlege

Det er mulig å  bytte fastlege inntil to ganger i året. Ring fastlegetelefonen eller bytt på helsenorge.no.

Fastlegetelefonen: 810 59 500. Du må oppgi personnummeret ditt. Du får oppgitt navnet på fastlegen, og kan bytte lege.

Finn mer informasjon om fastlegeordningen og bytt fastlege på nettet (ekstern lenke)