Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi til voksne

Du kan få tjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte problemer etter sykdom eller skade.

Pris
Fysikalsk behandling er forbeholdt pasienter med rett til full refusjon fra trygden. Ved poliklinisk behandling får du drosjerekvisisjon, og må betale egenandel inntil du når grensen for frikort.

Vi bidrar med

 • veiledning i bevegelse og funksjontrening, og behandling i hjemmet
 • poliklinisk behandling ved terapiavelingen
 • gruppetrening

Søk om fysio- og ergoterapi

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd
Fysioterapeuter som jobber i privat praksis, tilbyr fysikalsk behandling til mange ulike pasientgrupper.

Enkelte fysioterapeuter tilbyr hjemmebehandling til pasienter som på grunn av skade eller sykdom ikke kan møte på et institutt.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Ergoterapi til voksne

Du kan få ergoterapitjenester dersom du er over 18 år, og har nedsatt fysisk funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning fra lege.

Pris
Ergoterapitjenester er gratis.

Vi bidrar med

 • tilrettelegging med hjelpemidler for å mestre dagliglivets gjøremål
 • tilrettelegging av bolig
 • trening i daglige aktiviteter
 • rehabilitering i samarbeid med andre typer helsepersonell
 • uttalelser ved søknad om trygdefinansierte tiltak og tilskudd til utbedring av bolig

Hvordan få tjenesten

 • Du kan ta direkte kontakt med ergoterapitjenesten
 • Du kan også ta kontakt via fastlege, tjenestekontoret, hjemmetjenester og sykehus.

Søk om ergoterapi

Balansegrupper

Arena - senter

Dag

Kl.slett

Parken  

Mandag

13.45 – 14.30

Framnes

Fredag

14.00 – 15.00

Bugården

Fredag

10.30 – 11.15

Ranvik

Tirsdag

11.00 – 11.45

Forsmann

Torsdag

11.45 – 12.30

Forsmann

Torsdag

12.45 – 13.30

Hvidtgården

Onsdag

11.00 – 11.45

Sfj. Medisinske senter

Tirsdag

13.00 – 13.45

Engveien

Mandag

10.00 - 10.45

Engveien

Torsdag

13.30 - 14.15

Andebu

Mandag

10.30 - 11.30

Høyjord

Mandag

10.30 - 11.30

Kodal

Mandag

12.00 - 13.00

 

Kriterier for å delta:

 • Redd for å falle, egen opplevelse av begynnende funksjonssvikt, som f.eks. svimmelhet, ustøhet og/eller har falt minst én gang det siste året.
 • Man kan delta både med- eller uten ganghjelpemiddel (rullator, krykker, stokk)
 • Deltager må kunne ta instruksjon

Henvendelser til gruppa på Parken rettes til tlf. 33 41 53 00.

Spørsmål og andre henvendelser gjøres til enten de ulike sentra eller

Sandefjord medisinske senter på tlf. 33415300.

Sterk og stødig - treningsgrupper for seniorer

Sterk og stødig er treningsgrupper for seniorer ledet av frivillige som er blitt kurset. Det brukes kun forskningsbaserte øvelser. Sterk og stødig passer for deg som opplever å være litt ustø. Du må komme deg til/fra trening på egenhånd og ikke være avhengig av ganghjelpemiddel innendørs.

Informasjon om Sterk og stødig.

Fysioterapi/ergoterapi til barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Sandefjord rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Bugårdsgata 9 C
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 53 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?