Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi til voksne

Du kan få tjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte problemer etter sykdom eller skade.

Pris
Fysikalsk behandling er forbeholdt pasienter med rett til full refusjon fra trygden. Ved poliklinisk behandling får du drosjerekvisisjon, og må betale egenandel inntil du når grensen for frikort.

Vi bidrar med

 • veiledning i bevegelse og funksjontrening, og behandling i hjemmet
 • poliklinisk behandling ved terapiavelingen
 • gruppetrening

Søk om fysio- og ergoterapi

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd
Fysioterapeuter som jobber i privat praksis, tilbyr fysikalsk behandling til mange ulike pasientgrupper.

Enkelte fysioterapeuter tilbyr hjemmebehandling til pasienter som på grunn av skade eller sykdom ikke kan møte på et institutt.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Ergoterapi til voksne

Du kan få ergoterapitjenester dersom du er over 18 år, og har nedsatt fysisk funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning fra lege.

Pris
Ergoterapitjenester er gratis.

Vi bidrar med

 • tilrettelegging med hjelpemidler for å mestre dagliglivets gjøremål
 • tilrettelegging av bolig
 • trening i daglige aktiviteter
 • rehabilitering i samarbeid med andre typer helsepersonell
 • uttalelser ved søknad om trygdefinansierte tiltak og tilskudd til utbedring av bolig

Hvordan få tjenesten

 • Du kan ta direkte kontakt med ergoterapitjenesten
 • Du kan også ta kontakt via fastlege, tjenestekontoret, hjemmetjenester og sykehus.

Søk om ergoterapi

Balansegrupper

Balansegrupper 2016:

Arena-senterDagTid  Henvendelse
Parken Mandag 14.00-14.45   33 41 53 00
Framnes Fredag 14.00-15.00   33 41 59 00 eller 33 41 53 00
Bugården Fredag 10.30-11.15   33 41 84 00 eller 33 41 53 00
Ranvik Tirsdag 11.00-11.45   33 41 86 27 eller 33 41 53 00
Forsmann
Forsmann
Torsdag
Torsdag
11.45-12.30
12.45-13.30
  33 41 56 00 eller 33 41 53 00
Hvidtgården Onsdag 11.00 -11.45   33 41 88 17 eller 33 41 53 00
Sandefjord medisinske senter Tirsdag  13.00-13.45  33 41 53 00
       

Kriterier for å delta:

 • Redd for å falle, egen opplevelse av begynnende funksjonssvikt, som f.eks. svimmelhet, ustøhet og/eller har falt minst èn gang det siste året.
 • Man kan delta både med- eller uten ganghjelpemiddel (rullator, krykker, stokk).
 • Deltager må kunne ta instruksjon.

Spørsmål og andre henvendelser gjøres til enten de ulike sentra eller Ergo- og fysioterapitjenester til voksne, Bugårdsgata 9 C på
telefon 33 41 53 00.

 

Fysioterapi/ergoterapi til barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Sandefjord rehabiliteringssenter

Besøksadresse:

Bugårdsgata 9 C
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 53 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot