Individuell plan

Hvem kan få individuell plan?

  • Du som har langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.
  • Du som samtykker til at de som gir deg tjenester samarbeider til beste for deg.

Hva er individuell plan?

En individuell plan er brukerens plan. Planen skal bidra til at du som har langvarige helse- og omsorgstjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen inneholder gjerne en oversikt over tjenestene dine, kontaktinformasjon til de som gir tjenestene og dine mål og ønsker for rehabilitering/habilitering.

Kommunen har ansvar for å utarbeide individuell plan. Kommunen skal også oppnevne en koordinator som kan være din kontaktperson og samarbeide med deg om innholdet og fremdriften i planen. Koordinatoren er som regel en person som allerede kjenner deg.

Hvorfor ha individuell plan?

Gjennom en individuell plan skal tjenestene du mottar framstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. Planen skal

  • bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet
  • avklare ansvarsforhold
  • sikre samordning av tjenester

Individuell plan utløser ikke noen rettigheter eller tjenester i seg selv, men er kun en samordning av dine eksisterende tjenester og vedtak.

Hvordan søke?

Det er fint om du i søknaden beskriver din situasjon og hva du trenger hjelp til å koordinere.

Søk om individuell plan

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Du får svar på søknaden innen en måned. Dersom du har rett til individuell plan, vil du samtidig få beskjed om hvem som blir din koordinator.

Hva gjør en koordinator?

Koordinatoren vil som regel være en person som allerede kjenner deg. Det er koordinatoren som skal være din kontaktperson og samarbeide med deg om innholdet og framdriften i planen.

Koordinerende enhet skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator.

Samtykke

Ingen skal utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Det er imidlertid noen få unntak. Koordinatoren går gjennom samtykket med deg tidlig i planarbeidet.

Koordinerende enhet

Besøksadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Postadresse:

Rådhuset, Sandefjord 3
3208 Sandefjord

Telefon: 334 16000

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot