Lærings- og mestringssenteret

 Åpningstider og kontaktinformasjon

 

Åpningstider:                                             

Mandag til fredag klokken 9.00–15.00.


Lærings- og mestringssenteret har lokaler på Sandefjord medisinske Senter( SMS). 
Adressen er Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord.
Velkommen til det nye senteret !

Kom gjerne innom for en prat, du kan også kontakte oss på telefon : 
99 55 25 96 og 90 60 29 38
eller ved å ringe resepsjonen ved SMS 33 41 99 00.

Hvem er senteret for?

 • Personer som har fått helseproblemer og som følge av dette opplever endringer i livet.
 • Familie og venner som berøres av den nye livssituasjonen.
 • Helsepersonell.

Hva kan senteret tilby?

 • Kunnskap og støtte gjennom opplæring, veiledning og trening, se kurs
 • Møte andre i samme livssituasjon.
 • Møte helsepersonell som har bred helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring.
 • Pårørendetjenesten er tilknyttet Lærings- og mestringssenteret. Kom innom for en prat eller kontakt oss på tlf 40 91 60 68 for en avtale. Du trenger ikke henvisning  for å komme. Pårørendetjenesten retter seg inn mot alle som opplever å ha en utfordrende situasjon hjemme. Gå inn på nettsiden for mer informasjon. 

Lærings- og mestringssenteret gir også tilbud innenfor helsefremmende arbeid og helsepedagogikk til helsepersonell i kommunen og i nærkommuner.

Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord ble etablert i 2004 som det første kommunale senteret i Norge:
LMS i Sandefjord kommune, 2004-2014

 

Her finner du informasjon om ulike tilbud innen Pasient og pårørendeopplæring ved Sykehuset i Vestfold 

Her finner du informasjon om ulike pårørendetilbud i Norge  

Kurs

 

Lyst på livet - livscafe for voksne

Her retter vi oppmerksomheten mot å fremme egen helse og livskvalitet. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut forandringer og vurderer resultatet av disse.

Det er valgt ut fem viktige livsområder:

 • sikkerhet og trygghet
 • sosialt nettverk
 • mat og drikke
 • fysisk aktivitet
 • psykisk helse

To sirkelledere leder en gruppe på 8-12 personer. Gruppen møtes på 6 livscafeer i løpet av ca. 8 måneder, hver gang 3 timer.

Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap, styrkes opplevelsen av å være aktiv og å kunne påvirke egen situasjon og helse.
Dette er en flott mulighet for å møte andre til spennende samtaler om viktige og interessante tema og er en god sosial møteplass!

Det starter opp nye grupper i september 2018- ta kontakt eller kom innom for mer informasjon og meld deg på for nye grupper! 

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret - tlf 99 55 25 96

 

Kurs i helsepedagogikk

Arrangeres  over 2 dager - neste kurs blir satt opp først til våren 2019.
Kursinnhold: Samtalen, kommunikasjonsmodeller, helsefremmende forståelse, endringsprossesser, motivasjon og mestring.

Sted: Sandefjord Medisinske Senter

Målgrupper: Helsepersonell i kommune- og spesiaelisthelsetjenesten, pasienter/brukere/pårørende som har erfaringer med helsevesenet.

Kursarrangør: Utviklingssenteret i Vestfold, LMS ved sykehuset  og LMS i Sandefjord.

Påmelding til Utviklingssenteret i Vestfold, se nettsiden.

 

Livsstyrketrening

Nytt kurs starter  4.september 2018.

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen».

På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulnessøvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå.

Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler:

 • «hvis kroppen kunne snakke…»
 • «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde.
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Om å sette grenser.
 • Glede, dårlig samvittighet, sinne, sorg, ressurser, muligheter og valg.

Kurset strekker seg over 10 ganger a`4 timer.
Ta kontakt for påmelding

Mer informasjon og påmelding: tlf 409 16 068

Å leve med kreft

Et mestringskurs for kreftrammede og pårørende

Kurssted : Sandefjord Medisinske senter..
Kursrekke over 5 ganger på torsdager.

Høstens kurs 2018 : 20.9, 27.9, 11.10, 25.10 og 1.11, kl. 14-17

På kurset tas opp aktuelle og gjenkjennbare temaer, det legges tilrette for gode samtaler og deltakerne  får kunnskap og verktøy for bedre å kunne håndtere hverdagen.
Enkel bevertning.
Kurset er gratis.

Påmelding: Kreftsykepleier Silje.W.Kvestad, mob 40907831, mail : silje.wergeland.kvestad@sandefjord.kommune.no

Arrangører
Kreftomsorgsteamet i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og støttes av Sandefjord Kreftforening.

Å leve godt med diabetes type 2

Kurset tilbys personer som kan ha eller har diabetes type 2, deres familie og andre.

Tema

 • Fakta om diabetes
 • Betydning av motivasjon, aktiviteter og kosthold
 • Fokus på føtter og skotyper
 • Teori og praksis

Tid og sted
Nytt kurs er  9. oktober, 23.oktober og 6.november, alle kvelder klokken 18.00–21.30 på Sandefjord medisinske senter.

 

Påmelding
Lærings- og mestringssenteret lms@sandefjord.kommune.no eller
Diabetesforbundet ved Ø. Kristiansen, telefon 481 98 169

Pris: kr. 500,-

Arrangører
Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet.

Oppfølgingskveld- åpent møte,  Livsstilskurs type 2- diabetes

Tid og sted:
Holdes  27.november i 2018, kl. 18-20 på Sandefjord medisinske senter.

Velkommen til tidligere deltakere og nye interesserte!

Se annonse i Sandefjords blad!

Arrangører:
Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med fastlege Ivar Aartun og Diabetesforbundet Sandefjord

 

Selvhjelpsgrupper

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har livsressurser, og at bevisstgjøring av seg selv, i samspill med andre, gjør det mulig å ta egne krefter i bruk.

 • Selvhjelp er både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende.
 • Selvhjelp er å våge å bli kjent med seg selv og å ta ansvar for eget liv.
 • Selvhjelp tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om sitt eget problem.
 • Selvhjelp er å sette seg i stand til å be om og å ta imot hjelp - og å skaffe seg nok mot og ork til å starte en endringsprosess.

Ta gjerne kontakt med lærings- og mestringssenteret for mer informasjon, eller les mer på www.selvhjelp.no

 

Kurs i Qigong

Medisinsk Qigong på Sandefjord medisinske senter

Nybegynnerkurs
Mandager klokken 13.30- 15.30

Videregående kurs
Mandager klokken 12.00-13.30

Nye kurs settes opp fortløpende.

Påmelding og mer informasjon ved:
Instruktør Karin Rød, telefon 971 60 437.

 

Verdensdagen for psykisk helse 2018

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden. I Norge markeres dagen i september/oktober. Dette er landets største opplysningskampanje for psykisk helse og skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse.
Årets tema er "Raushet" og oppfordrer oss til å bli oppmerksom på det å være mer rause overfor oss selv og andre. Det kan gi bedre helse i hverdagen.

 

Verdensdagen for psykisk helse i 2018

markeres den 10. oktober, kl. 18- 20-30 på Sandefjord Bibliotek.

I 2018 vektlegges den viktige egenskapen «raushet» .

Det blir innlegg om hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse

og som oppfordrer oss til en aktiv handling: «Vær raus».

Årets Åpenhetspris deles ut. 

Arr : Verdensdagsgruppen.

 

«Sunnhetsdag - markering av Verdensdagen for psykisk helse på sentralen på Herredshuset i Andebu» 10.10.2018

Program 10.10.2018, kl 10.00 – 16.00:

 

Kl 10.00: Åpning 

kl 10-16: Stands fra hørselsforeningen, diabetikerforbundet, mental helse.  Mulighet for hørsels- og blodsukkertest, samt justering av høreapparater.

Kl 10.30: "Det å være pårørende". Tilbud i Sandefjord kommune/ v Karin Rød fra Lærings- og mestringssenteret 

Kl 11.30-12.15: Enkel lunsj til en svært hyggelig pris

Kl 12.30: "Raushet er gull", foredrag med Oddvar Vignes,kjent fra TV-program med Else Kåss Furuseth

Kl 14-15.30: Bowls - prøv en ny aktivitet på sentralen. 

Alle arrangement er gratis. Velkommen.

E-læringskurs

Det er laget flere e-læringskurs som er lett tilgjengelig via blant annet lærings- og mestringssentra. Her er eksempel på kurs:

 

Kurs i høyt stoffskifte(ekstern lenke) 

Oppmerksomhetsøvelser(ekstern lenke)

 

Pårørendekurs

Er du pårørende og kan kjenne på stress, bekymringer, lite energi?

Kurset går over tre ganger, hver på  to timer. Nytt kurs settes opp til høsten
på Sandefjord Medisinske Senter

Kurset er gratis.

Kursholdere er Karin Rød( sykepleier og veileder/ livsstyrketrener) og Else Marie Aase( sosionom og veileder) i regi av Pårørendetjenesten v/ LMS.

Påmelding til mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende!

 

Kafe Møteplassen

Et kafetilbud til personer med demens som bor hjemme og deres pårørende.

Kafeen holder til på Sandefjord Medisinske senter, 1.etg.

Kafeen er hver uke på onsdager, alle dager fra  kl.10-15.

Velkommen!!

Det er Demensforeningen som driver kafeen i samarbeid med Fagteamet i demens og Lærings- og mestringssenteret.

Tlf: 99 55 25 96

 

Pårørendecafe

Pårørendecafe er hver siste tirsdag i måneden på Sandefjord Medisinske Senter i cafeteriaen. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.
Neste cafe er 25.september, kl. 12-14

Velkommen! 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon - ring pårørendetelefonen 409 16 068

 

Foreldreforum

Har du barn / unge med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året.
Her tar vi for oss ulike temaer og vi inviterer gjerne kommuneansatte for å ha en dialog med oss.
Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. Velkommen for alle i Sandefjord!

Informasjon om neste foreldreforum finner du på facebooksiden til forumet.

Arrangør:  Foreldregruppe i samarbeid med Pårørendetjenesten v/ LMS

Ta også  gjerne kontakt : 409 16 068 eller mail:  lms@sfjkom.no

 

 Åpne temamøter

" Helsefarlige mennesker og hvordan forholde seg til dem ?"
Innledning v Inger Wesche. Dialog om tema.

8.10, kl. 18.30 på Sandefjord Medisinske senter, Auditoriet.
Arr. Mental Helse Sandefjord.

 

"Alle har en psykisk helse" innledning v psykiater og lege Brit Hunstad.
Dialog om tema.

10.10, kl. 18.30- 21.00 Sandefjord medisinske senter, Auditoriet.
Enkel bevertning.
arr. Cerebral Pareseforeningen avd. Vestfold

 

 

 

 

Brukerorganisasjoner

 

Nedenfor kan du finne mer informasjon om de ulike brukerorganisasjonene LMS samarbeider med:

Diabetesforbundet Sandefjord (ekstern lenke)

STOFO  Vestfold ( stoffskifteforbundet) (ekstern lenke)

Sandefjord Revmatikerforening (ekstern lenke)

MS- foreningen, Sandefjord( ekstern lenke) 

Hørselshemmedes Landsforbund, Sandefjord HLF (ekstern lenke)

LHL- Sandefjord ( ekstern lenke)

Mental Helse Sandefjord (ekstern lenke)

Sandefjord Astma og allergiforening (ekstern lenke)

Sandefjord og Larvik Epilepsiforening (ekstern lenke

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold, LFSV (ekstern lenke)

Vestfold Parkinson forbund (ekstern lenke)

Norges Handikap forbund Søndre Vestfold (ekstern lenke)

MENiN, region Østfold og Vestfold (ekstern lenke)

Norges Blindeforbund ( ekstern lenke)

Norsk Coeliakiforening- NCF- Vestfold (ekstern lenke)

Psoriasis- og eksemforbundet Larvik og Sandefjord (ekstern lenke)

LPP- landsforeningen for pårørende innen psykisk helse( ekstern lenke)

Cerebral pareseforeningen Vestfold (ekstern lenke)

Bipolarforeningen.no(ekstern lenke)

Sandefjord kreftforening ( ekstern lenke)

 

 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?