Pårørendesenteret

Åpningstider og kontaktinformasjon

Mandag- fredag kl. 9.00- 15.00.

Kom gjerne innom og møt pårørendekoordinator Karin Rød. 
Pårørendetelefonen har nr : 409 16 068.

Hvem er senteret for?

Pårørendesenteret er et lavterseltilbud og du trenger ingen henvisning for å komme. Senteret er for alle pårørende som ønsker noen å prate med , få litt påfyll eller hjelp til å sortere tanker ift det å være pårørende. Senteret er en del av lærings- og mestringssenteret.

Vi som jobber her har bred helsefaglig utdanning og har selv lang erfaring som pårørende på forskjellig vis.

Vi har lokaler på Sandefjord Medisinske Senter.
Adresse er : Skiringssalsveien 26. Velkommen til det nye senteret!

 

Hva kan senteret tilby?

Samtaler

Mange pårørende føler behov for å ha noen å snakke med. Hos oss er du velkommen til en uformell prat. Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell.

 

Livsstyrketrening

Tanker, følelser og kropp og levd liv henger sammen og kan være et uttrykk for «livet som setter seg i kroppen» På kurset retter vi blikket innover, lære å lytte til kroppen. Du lærer enkle mindfulness-øvelser og bevegelser for å kunne være mer tilstede her og nå. Hver samling har et hovedtema som vi arbeider med fra forskjellige innfallsvinkler. Eksempler: «hvis kroppen kunne snakke…», «Hvem er jeg» - selvoppfatning og selvbilde. Verdier – hva er viktig for  meg? Om å sette grenser. Glede, dårlig samvittighet, sinne, ressurser, muligheter og valg ….

 

Kurset strekker seg over 10 ganger  a`4 timer.

Nytt kurs starter opp tirsdag 9. januar 2018
Informasjonsmøte holdes 12.12.2017, kl. 12-13
 på Sandefjord Medisinske Senter

Påmelding til: 409 16 068

 

Kurs i Qigong

Medisinsk Qigong på Sandefjord Medisinske Senter

Nybegynnerkurs
Mandager kl. 13.30 -15.30

Videregående kurs
Mandager kl. 12.00-13.30

Nye kurs settes opp fortløpende.

Påmelding
Instruktør Karin Rød, telefon 971 60 437.

Les mer om Qigong på www.biyun.no og www.karinrod.no

 

Pårørendekurs

 

 

1. Påfyll for å styrke og trygge deg som pårørende.

Kurset går over tre ganger, hver på  to timer, på Sandefjord Medisinske Senter

Kurset er gratis.

Kursholdere er Karin Rød( sykepleier og veileder/ livsstyrketrener) og Else Marie Aase( sosionom og veileder) i regi av Pårørendesenteret og LMS.

Påmelding til mobil 409 16 068 eller epost lms@sfjkom.no

Nye kurs settes opp fortløpende!

 

Pårørendecafe

Pårørendecafe er hver siste tirsdag i måneden på Sandefjord Medisinske Senter i cafeteriaen. Her møter du andre pårørende til en god prat og kaffe.

Neste cafe er : 28.11, kl. 12-14- obs nytt tidspunkt!

Velkommen! 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon - ring pårørendetelefonen 409 16 068

Foreldreforum

Har du barn / unge med funksjonsnedsettelser?

Vi er et foreldre-nettverk som har samlinger 4 til 6 ganger i året. Her tar vi for oss ulike temaer og vi inviterer gjerne kommuneansatte for å ha en dialog med oss. Dette er sosialt og ikke minst viktig i dialogen med kommunen om tjenestene som er rundt oss. Velkommen for alle i Sandefjord!

Arrangør:  Foreldregruppe i samarbeid med Pårørendesenteret/LMS

Ta gjerne kontakt : 409 16 068 eller mail:  lms@sfjkom.no

 

Kafe Møteplassen

Et kafetilbud til personer med demens som bor hjemme og deres pårørende.

Sted : Møteplassen, Pukkestad Gård

Tid: Onsdager fra kl. 10- 15

Det er parkeringsplass på Pukkestad.

Tlf: 995 13 267 og 907 19 055

 

Pårørendeprosjektet i Sandefjord

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å stille opp dersom det legges til rette for det. Med bakgrunn i dette er det definert et prosjekt for å videreutvikle samarbeid med pårørende og frivillige.
Mål:

  • Få kunnskap om pårørendes behov
  • Styrke og trygge pårørende
  • Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
  • Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenester.
Spørreundersøkelsen 2016 angående Pårørendeprosjektet.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni og sendt ut til to grupper: pårørende som har vært i kontakt med Pårørendesenteret og til ansatte i Sandefjord kommune.
Her kan du lese oppsummering av undersøkelsen:

 

Lærings- og mestringssenteret

Besøksadresse:

Skiringssalveien 26
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?