Legevakt

Viktige telefonnummer

Nasjonalt legevaktnummer er 116 117. Da kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Direkte telefonnummer til Sandefjord legevakt er: 33 48 20 30

Ved behov for akutt nødhjelp ring: 113

Har du opplevd overgrep, vold, voldtekt eller annen krise? Ring legevakten.

Les mer om kommunens overgrepsmottak.

Les mer om kommunens poliklinikk for vold og overgrep.

Les mer om kommunens kriseteam.

Åpningstider

Døgnåpent alle dager.

På dagtid mandag til fredag skal du kontakte fastlegen din før du kontakter legevakten.

Skisse som viser inngang til legevakten

Dette får du hjelp til

 • Råd og veiledning på telefon
 • Behandling av akutte skader og sykdom
 • Behandling av akutt forverring av kroniske sykdommer

Ring legevakten før du kommer

Sykepleierne på legevakten vurderer helsetilstanden din og gir profesjonelle råd.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger legevakten disse opplysningene:

 • navn
 • fødselsnummer
 • adresse
 • hvorfor du henvender deg
 • tidligere sykdommer
 • hvilke medisiner du bruker
 • hvilken fastlege du har
 • har du frikort

Husk å ta med eventuell medisinliste og frikort når du møter opp på legevakten. 

Ventetid

Ved ankomst til legevakten vil sykepleier vurdere ditt helseproblem ut i fra en prioriteringsskala som er utarbeidet for legevakter. 

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. Vennligst henvend til til personalet hvis din tilstand forverres mens du venter.

Oppfølging

All oppfølging skal gjøres hos fastlegen. Alle bør derfor skaffe seg tilknytning til en fastlege i kommunen de tilhører. 

Pris

Du må betale en egenandel etter faste takster. Se prisliste hos helsenorge.no

I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell. Vi foretrekker at du betaler med bankkort. Hvis du ønsker betalingsgiro, blir du belastet et ekstra gebyr på 58 kroner.

Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel. 

Annen informasjon

Legevakten utsteder ikke andre attester enn kortere sykemelding og legeerklæring. Førerkortattester skal utstedes av fastlege som har tilgang til pasientens journal. 

Se utfyllende informasjon om legevakttjenesten på helsenorge.no

Drosje til og fra legevakten

Er det medisinske grunner til at du har krav på drosjerekvisasjon til eller fra legevakten, skal dette avklares med helsepersonell i forkant av reisen. Reisen skal i tillegg bestilles av helsepersonell på legevakten. 

Bestiller du selv drosje til og fra legevakten, må du selv betale for denne. Du kan da søke refusjon ved å sende reiseregning til

Helseforetakets senter for pasientreiser ANS
postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien

Reiseregningen må inneholde en oppmøtebekreftelse. Rimeligste reisemåte vil da bli refundert hvis kravene tilfredstiller vilkårene i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-6.

Se også www.pasientreiser.no for informasjon om pasientreiser. Her kan du laste ned reiseregningsskjema. 

Bildegalleri

Legevakt

Besøksadresse:

Bugårdgaten 9 B
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 48 20 30

Samme bygg som Sandefjord medisinske senter - inngang fra øst. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?