Psykisk helse

Psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune er organisert i tre forskjellige enheter:

 • Kortvarig psykisk helsehjelp
 • Familie og unge voksne
 • Voksne over 30 år

Hvilke tilbud finnes?

For familie, barn og ungdom: Psykisk helseteam familie, barn og ungdom

For unge voksne 18-30 år: Psykisk helseteam unge voksne 

Er du over 30 år og bor i Sandefjord eller oppholder deg i kommunen, kan du få hjelp av kommunens psykisk helse og rustjeneste. Psykisk helse og rustjeneste voksne 

Kortvarig psykisk helsehjelp tilbyr oppfølging og behandling til mennesker med milde til moderate psykiske belastninger hvor forventet behandlingstid er under 6 måneder. Kortvarig psykisk helsehjelp 

 Alle tjenestene er gratis, og omfatter

 • vurdering av hjelpebehov
 • samtaler
 • hjelp til tilrettelegging av hverdagen
 • sosial trening
 • veiledning og rådgivning
 • måltid og enkle helsetjenester på dagsenteret

 

Aktivitetstilbud

Optimisten aktivitetssenter

Optimisten er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer.

Anexet

 • Anexet er et lavterskeltilbud for personer med problemer relatert til rus og psykiske helseutfordringer.
 • Det er ikke et krav om søknad eller at man mottar tjenester fra kommunen for å kunne delta på Anexet.
 • Anexet tilbyr enkel lunsj til en rimelig pris og legger til rette for sosiale aktiviteter både på huset og gjennom turer o.l.
 • Det er ikke et absolutt krav om rusfrihet, men det oppfordres til rusfrihet og det er en forutsetning at man ikke er til sjenanse for andre som er til stede.
 • Anexet har åpent på tirsdager, kjerneåpningstid er 10 - 15, det vil si at Anexet er bemannet i dette tidsrommet. Som oftest er det ansatte der noe tidligere, og ved aktivitet på Anexet er det ansatte der til aktiviteten er avsluttet.   

  Hvor finner du oss?
  Andebuveien 937

Aktivitetshuset Kuben

 • Kuben er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer.
 • Kuben har tilbud om ulike hobbyaktiviteter, åpen kafé med felles måltider til rimelige priser, sosialt samvær, svømming, gågruppe og turer.
 • Vi har stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.
 • Kuben har åpent tirsdag 09.00 - 15.00 og fredag 10.00 - 15.00.

  Onsdagskaffen på Kuben er et tilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet som er under behandling eller rehabilitering. Vi samles rundt et fellesmåltid hvor det er åpent for en samtale, hygge og samhørighet. Det arrangeres også ulike turer og aktiviteter.
  Onsdagskaffen er gratis, åpningstiden er onsdag 11.00 -13.00.

  Hvor finner du oss?
  Ole Stavnums vei 14

Glimt

Inn på tunet

Arbeidstrening Inn på tunet Hasle gård

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?