Psykisk helse

Psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse og rustjeneste i Sandefjord kommune er organisert i tre forskjellige enheter:

 • Kortvarig psykisk helsehjelp
 • Familie og unge voksne
 • Voksne over 30 år

Hvilke tilbud finnes?

For familie, barn og ungdom: Psykisk helseteam familie, barn og ungdom

For unge voksne 18-30 år: Psykisk helseteam unge voksne 

Er du over 30 år og bor i Sandefjord eller oppholder deg i kommunen, kan du få hjelp av kommunens psykisk helse og rustjeneste. Psykisk helse og rustjeneste voksne 

Kortvarig psykisk helsehjelp tilbyr oppfølging og behandling til mennesker med milde til moderate psykiske belastninger hvor forventet behandlingstid er under 6 måneder. Kortvarig psykisk helsehjelp 

 Alle tjenestene er gratis, og omfatter

 • vurdering av hjelpebehov
 • samtaler
 • hjelp til tilrettelegging av hverdagen
 • sosial trening
 • veiledning og rådgivning
 • måltid og enkle helsetjenester på dagsenteret

Du kan også delta på tilrettelagt arbeid og aktivitet gjennom

 • Optimisten dagsenter
 • Grønn Omsorg Hasle gård

Hvordan søke?

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema:

Søk om tjenester fra psykisk helse og rustjeneste:

Søknadsskjema for utskrift

Du kan også søke ved å ringe psykiatriteamet eller møte opp personlig, eller du får fastlegen din eller andre tjenesteinstanser til å søke for deg.

Søk om arbeidstilbud på Hasle Gård (grønn omsorg)

Du trenger ikke søke før du kommer til Optimisten dagsenter.

Optimisten dagsenter

 • Dagsenter som er rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år med psykiske problemer, hvor det ikke kreves noen form for henvisning.
 • Aktiviteter som kafedrift med rimelige priser, biljard og sosialt samvær.
 • Fast gruppetilbud; turgruppe, hobbygruppe og aktivitetsgruppe.
 • Eget sommerprogram med aktiviteter.
 • Råd og veiledning av fagpersonale.
 • Stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.
 • Åpningstider alle hverdager 10.00 - 15.00
 • Faste brukere kan ha åpent etter avtale med personale.
 • Telefon mobil: 950 92 905.

  Hvor finner du oss?
  Sandar herredshus 2

Program - Optimisten høst 2017/vår 2018

Mandag

Kl. 10.00-11.30
Fysisk aktivitet i Bugårdsparken m/Lise

Tirsdag

Kl. 12.00-13.30
Gågruppe m/Line

Kl. 13.45-15.30
Svømming m/Lise

Onsdag

Kl. 10.00-11.30
Fysisk aktivitet i Bugården m/Lise

Kl. 12.00-14.30
Hobbygruppe m/Elisabeth

Torsdag

Kl. 10.30-13.30
Friluftsgruppe m/Lise og Line

Kl. 13.45-14.30
Torsdagsmøte

Kl. 14.30-15.00
Qigong m/Kari

Fredag

Kl. 10.00-11.30

Fysisk aktivitet i Bugården m/Lise

Kl. 12.00-13.00
Temakafé først i måneden

Lørdag

Brukeråpent etter avtale

Priser:

 • fysisk aktivitet, kr 10,- per gang
 • Svømming, kr 20 per gang

Klippekort fås kjøpt på Optimisten.

Kontaktinformasjon:
Optimisten, Sandar Herredshus, bygg 2, 3216 Sandefjord
Tlf. 950 92 905 (kontor), 908 72 722 (café)

Anexet

 • Anexet er et lavterskeltilbud for personer med problemer relatert til rus og psykiatri.
 • Det er ikke et krav om søknad eller at man mottar tjenester fra kommunen for å kunne delta på Anexet.
 • Anexet tilbyr enkel lunsj til en rimelig pris og legger til rette for sosiale aktiviteter både på huset og gjennom turer o.l.
 • Det er ikke et absolutt krav om rusfrihet, men det oppfordres til rusfrihet og det er en forutsetning at man ikke er til sjenanse for andre som er til stede.
 • Anexet har åpent på tirsdager, kjerneåpningstid er 10.00 - 13.00, det vil si at Anexet er bemannet i dette tidsrommet. Som oftest er det ansatte der noe tidligere, og ved aktivitet på Anexet er det ansatte der til aktiviteten er avsluttet.   

  Hvor finner du oss?
  Andebuveien 937

Aktivitetshuset Kuben

 • Kuben er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år som har, eller har hatt problemer relatert til psykiatri.
 • Kuben har tilbud om ulike hobbyaktiviteter, åpen kafé med felles måltider til rimelige priser, sosialt samvær, badegruppe, gågruppe og turer.
 • Vi har stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.
 • Kuben har åpent tirsdag 09.00 - 15.00 og fredag 10.00 - 14.00.

  Onsdagskaffen på Kuben er et tilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet som er under behandling eller rehabilitering. Vi samles rundt et fellesmåltid hvor det er åpent for en samtale, hygge og samhørighet. Det arrangeres ogsulike turer og aktiviteter.
  Onsdagskaffen er gratis, åpniingstiden er onsdag 11.00 -13.00.

  Hvor finner du oss?
  Ole Stavnums vei 14

Aktivitetstilbudene er organisert under seksjon Bolig, aktivitet og avlastning.

Grønn omsorg

Arbeidstrening i Grønn omsorg Hasle gård

Tjeneste for psykisk helse og rus

Besøksadresse:

Sandar herredshus
3216 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 51 50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?