Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste

Aktuelt fra Utviklingssenteret

Utvikling gjennom kunnskap

Helsedirektoratet har  opprettet et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i alle fylker.

Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingssenteret i Vestfold (USHT-Vestfold).

 

Hovedmål

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er

  • pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder
  • pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

Årsrapporter

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

 

Organisering av USHT i Vestfold

Utviklingssenteret i Vestfold er administrativt og faglig samorganisert innenfor  sykehjem, hjemmetjenester, rehabilitering,botiltak, rus og psykisk helse.

Senteret har en administrativ leder. I tillegg er det flere prosjektledere/medarbeidere knyttet til de ulike prosjektene. Senteret er lokalisert på FoU avdelingen på Rådhuset i Sandefjord.

USHT Vestfold samarbeider tett med alle kommunene i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, Sykehuset i Vestfold og Senter for omsorgsforskning sør ved Universitetet i Agder/Høgskolen i Telemark.

Det er etablert et fag- og samarbeidsråd med representanter fra samarbeidspartene.

Fag- og samarbeidsråd for USHT-V

Kurs og konferanser

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer flere kurs innen ulike tema.

Presentasjoner fra  kurs og konferanser

Kommende kurs og konferanser

Prosjekter

Månedens tema

Kunnskapsoppsummeringer og plakater

Fagnettverk

Fagnettverk rehabilitering

Møtedatoer, mandat og referat for fagnettverk rehabilitering

Møtedatoer og mandat for funksjonshemmede nettverk

Møtedatoer og mandat for psykisk helse og rus nettverk

Møtedatoer og mandat for demens nettverk

Møtedatoer og mandat for kols nettverket

Fagnettverk lindring

Møtedatoer og mandat for lindrende nettverk

ABC- opplæringen er et tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC- permer på ulike fagområder, tverrfaglig ABC- grupper på arbeidsplassen og halvårige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC- bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Vår 2018 har vi oppstart på følgende ABC:

Mitt livs ABC

Demensomsorgens ABC

 

Læringsnettverk

Læringsnettverk for underernæring

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Frie midler

Søknadsfrist og søknadsskjema

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Kontaktperson: Ellinor Bakke Aasen

Tittel: Leder USHT

Telefon: 995 61 527

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Tittel: Prosjektleder USHT

Telefon: 994 23 040

Kontaktperson: Eva Nyhus

Tittel: Fagkonsulent demens/ prosjektleder USHT

Telefon: 970 52 344

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?