Beste årgang

Formålet med "Beste årgang" er å sikre tidlig kontakt med eldre. Det er ønskelig at tilbudet bidrar til å sette i gang refleksjon omkring egen helse og livssituasjon, og inspirere deltakerne til å ta ansvar for egen helse. Det er også ønskelig at tilbudet kan bidra til økt trygghet og tillit til hjelpeapparatet.

Her kan du se en liten film vi har laget om prosjektet.

Målgruppen er hjemmeboende eldre, uten omfattende pleie – og omsorgsbehov. Tilbudet gis til alle som fyller 77 år. Beste årgang er foreløpig et prøveprosjekt. Etter en evaluering vil det bestemmes om dette blir et permanent tilbud i kommunen.

Gruppesamlingene (to samlinger) fokuserer ikke på sykdom og tap av funksjon, men på mestring og muligheter. 

Tema på samlingene er:

  • Det gode liv(aktiv i egen aldringsprosess)
  • Mitt gode liv (verdier- holdninger- egenverd )
  • Boligen min (brannsikkerhet og trygghet i hjemmet)
  • Kosthold
  • Trafikksikkerhet 65+
  • Data og nettbrett. (Noe for deg?)
  • Fysisk aktivitet. 
  • Aktivitetstilbud og muligheter.
  • Lærings – og Mestringssenteret -  Lyst på livet? 

Temaene innledes av en ressursperson som skal inspirere, og avsluttes med samtaler rundt bordene hvor deltagerne utfordres på å tenke høyt sammen rundt nåværende situasjon, reflektere rundt muligheter og utfordringer framover i tid.

På samlingene får hver deltaker utdelt en mappe som inneholder  nyttig informasjon som f.eks heftet 65+ Øvelser som holder deg i form, invitasjon til deltakelse på kurset «Lyst på livet, brosjyrene », trygghet i hjemmet, kosthold, Sandefjord kommunes mosjonskatalog m.m.

I februar 2017 ble det sendt  ut invitasjon til ca. 350 innbyggere som fyller 77 år i år, med mulighet til å melde seg på til 2 dagers samlinger enten i mars eller i april.  I underkant av 140 personer har nå meldt seg på til disse samlingene.

Samlingene i mars og april er nå gjennomført.  Deltagerne fylte ut et evalueringsskjema mot slutten av siste samling. 45 av 63 deltagere svarte og tilbakemeldingene er så langt svært gode. 

Har du spørsmål vedrørende "Beste årgang" kan du ta kontakt med prosjektleder Sølvi Ørstenvik på mobil 915 78 936.