Smittevern

Ebola

Dersom du har spørsmål om ebola, har både fastleger, legevakt, helsesøstre og andre som er i kontakt med befolkningen, god kjennskap til fakta om ebola.

Kommunehelsetjenesten samarbeider også tett med Torp flyplass om dette.

Faren for utbrudd av ebola i Norge er minimal, da sykdommen kun smitter ved direkte kontakt.

Folkehelseinstituttet har mye god informasjon på nett, og oppdaterer denne fortløpende.

Tuberkulose

Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose, og du skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, må du kontrollere deg for tuberkulose.

Folkehelseinstituttets oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose (ekstern lenke)

Du må kontrollere deg for tuberkulose hvis du

  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder

  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder

  • jobber både i Norge og utlandet over tid - da er det viktig at du tar tuberkulosekontroll regelmessig

Folkehelseinstituttets oversikt over gruppr med plikt til tuberkulosekontroll (ekstern lenke)

Folkehelseinstituttets temasider om tuberkulose (ekstern lenke)

Forskrift om tuberkulosekontroll (ekstern lenke)

Smittevernloven (ekstern lenke)

Seksjon helse og oppvekst

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot