Avlastning

Hvem kan søke?

Du som har et særlig krevende og langvarig omsorgsansvar for en person med psykisk eller fysisk funksjonshemming kan søke om avlastning. Omsorgsansvaret gjelder både for barn, unge, voksne, eldre.

Søk om avlastning

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Hva er avlastning?

  • Tidsavgrenset opphold i institusjon eller på bo- og servicesenter.
  • Avlastning kan også gis i hjemmet.

Formålet med avlastning

  • Gjøre det mulig for deg som gir omsorgen å bevare gode familierelasjoner og sosiale nettverk. 

  • Gi deg som yter omsorgen mulighet til å ha nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og å delta i aktiviteter og opplevelser.

Pris

Tjenesten er gratis

Ønsker du å bli avlaster?

Søk om å bli avlaster

Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med Positiv Fritid på telefon 991 28 077 - kontaktperson er Marlene Isaksen.

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?