Demens

Fagstillinger demens

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning og vurdering i forhold til demens? Fagstillingene i demens har fokus og kompetanse på demens og hvordan livet og hverdagen kan endre seg og arte seg med demens.

Fagstillingene i demens tilbyr

 • hjemmebesøk for vurdering og samtale
 • støttesamtale/veiledning for pårørende
 • informasjon/undervising om demens.

Kontakt oss via kommunens tjenestekontor, telefon 33 41 61 10.

Dagaktiviteter for personer med demens

Kommunen tilbyr dagaktiviteter på 

 • Kamfjord
 • Lunden/Odberggården
 • Soletunet/Kuben
 • Møteplassen/Pukkestad gård
 • Anexet/Andebu

På dagaktivitetsoppholdet får du sosial aktivitet, frokost og middag, samt transport til og fra hjemmet. Vi har etablert et eget tilbud med miljøaktiviter for yngre demente.

For å søke om dagaktivitetsopphold for demente må du

 • ha en demenssykdom
 • bo hjemme og ha behov for aktivitet og kontakt med andre
 • ha pårørende som trenger avlastning
 • kunne nyttiggjøre deg tilbudet

Du kan søke om 1–5 dagers opphold pr. uke, men det mest vanlige er 2–3 dager pr. uke.

Søk om dagopphold

Søknadsskjema for utskrift

Klageskjema for utskrift

Kontakt gjerne tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg hvis du har spørsmål.

Pris for opphold på dagsenter for demente: 74 kroner pr dag

Bofellesskap for demente

Gå til bofellesskap for demente

Sykehjemsopphold for demente

Det finnes tilrettelagt tilbud for demente i sykehjemmene, korttids- og avlastningsplasser samt langtidsplasser.

Sandefjord kommune ønsker å være et demensvennlig samfunn

Gjennom prosjektet demensvennlig samfunn ønsker vi å skape gode holdninger i samfunnet og at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte personer med demenssykdom.

Les mer om prosjektet her.

Hjelp for pårørende

Råd og veiledning

Sandefjord kommune har ansatte med spisskompetanse innen demens. Har du behov for å snakke med noen, kan du kontakte tjenestekontoret.

Pårørendeskole

Pårørendeskolen i demens er for deg som 

 • har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom
 • ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden
 • ønsker gode råd om hvordan du best mulig kan mestre situasjonen
 • ønsker å møte andre i samme situasjon som deg

Kurset går over seks kvelder, to timer hver gang, og består av forelesninger og gruppesamtaler.

Pårørendeskole arrangeres hvert år.Oppstart i september i Sandefjord og januar i Andebu.

Mer informasjon og påmelding: Linda Linnestad, tlf. 92 69 78 84, linda.linnestad@sandefjord.kommune.no.

TrygghetsNett for pårørende

TrygghetsNett i Vestfold er for deg som er pårørende til en hjemmeboende med slag eller demens.

Gjennom TrygghetsNett

 • får du kontakt med andre i samme situasjon
 • kan du dele og diskutere erfaringer
 • får du tilgang til fagstoff og kan delta på samlinger

TrygghetsNett er enkelt, det er tilpasset både eldre og yngre, og du får nødvendig opplæring. Det er tilgjengelig hele døgnet, og er et supplement til andre kommunale tjenester.

Du må ha tilgang til datamaskin og internett hjemme for å delta.

Ta kontakt med lærings- og mestringssenteret på Hvidtgården på telefon 33 41 88 00, eller basen for TrygghetsNett i Vestfold på telefon 959 85 777.

Les mer om TrygghetsNett på www.trygghetsnett.no

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?