Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel hjelp til pleie, medisiner, ernæring eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du trenger noen som observerer eller utreder din helsetilstand i hjemmet

Søk om hjemmesykepleie

Søk om hjemmesykepleie - utskriftsversjon

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Sandefjord kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel

  • rengjøring
  • sengetøyskift
  • klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Ved akutt sykdom hos omsorgsperson, kan man søke om hjelp til barn i inntil en måned.

Søk om hjemmehjelp

Søk om hjemmehjelp - utskriftsversjon

Service-erklæring

Ny service-erklæring kommer når ferdig utarbeidet.

Egenbetaling for hjemmehjelp

InntektMånedsbetaling 6 timer eller mer    Timebetaling inntil 6 timer pr. måned    
0-2 G 

kr 205

kr 83

2-3 G 

kr 714

kr 119

3-4 G 

kr 1 170

kr 195

4-5 G 

kr 1 734

kr 289

5 G+         

kr 2 016

kr 336

 

Satsene gjelder fra 01.01.2018 og tar utgangspunkt i gamle Sandefjord kommunes priser. Disse er justert med prisvekst. Månedspris på abonnement 0-2 G er basert på maksimalpris fra statsbudsjettet.

Hvordan beregnes inntekten?

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

Inntekten som legges til grunn, er husstandens skattbare alminnelige innteket før særfradrag ved siste tilgjengelige likning pr. 1. januar. Gi beskjed hvis inntekten er vesentlig endret etter siste likning.

Har en i husstanden fått tildelt hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Hjemmetjenesteavdelinger

Kontaktinformasjon og oversikt over våre hjemmetjenesteavdelinger

Klage på hjemmetjenester

Klageskjema

Tjenestekontoret for helse, sosial og omsorg

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?