Avsluttede prosjekter

 • Måltidsvenn

  10. august 2018
  Prosjekt Horten kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), sammen med Nykirke bygdekvinnelag og Fylkesmannen i Vestfold - Landbruk, har med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold drevet prosjektet...
  Les mer
 • Dyrebar omsorg

  26. november 2013
  Dyre- og robotassistert intervensjon - dyrebar omsorg Norges miljø – og biovitenskapelig universitet, NMBU, Antrozoologisenteret på Ås, Høgskolen i Buskerud- Vestfold, Nøtterøy kommune og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold fik...
  Les mer
 • Ferdighetssenter

  2. desember 2013
  Ferdighetssenteret ligger i underetasjen i Sandefjord Medisinske Senter (SMS) i lokaler tvers overfor legevakten i Sandefjord. Trening og undervisning Her kan ansatte i kommunen avtale tid med instruktør for HHLR-sertifisering, prosedyretrening,...
  Les mer
 • Sykehjemsmedisin

  2. desember 2013
  I 2007 utga Helsedirektoratet en veileder for kommunene som het "Legetjenester i sykehjem" IS-1436. Bakgrunnen var en bred enighet om behovet for å styrke legetjenesten i sykehjem. Også Stortilngsmelding 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening...
  Les mer
 • Frie midler 2016

  23. juli 2014
  Tema 12.00 Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes;...
  Les mer
 • Helsepedagogikk-kurs høsten 2014

  22. juli 2014
  Hvordan samhandler helsepersonell i praksis? Dette er tema på årets helsepedagogikk-kurs som går over to dager, 28. oktober og 13. november 2014. For å få fullt utbytte av kurset er det viktig å være med begge dagene. Kurset arrangeres på LMS ved...
  Les mer
 • Håndhygienens dag 5.mai 2014

  28. mars 2014
  Håndhygiene for helsepersonell i kommunale helseinstitusjoner, brosjyre 2013 Håndhygiene for helsepersonell i hjemmetjenesten og institusjoner, brosjyre 2014. Håndhygiene for helsepersonell i boliger, brosjyre 2014 Håndhygieneundervisning  for...
  Les mer
 • Intravenøsprosjektet 3IV

  29. november 2013
  3IV, IntraVenøst-VedInfeksjoner-IVestfold, var et samarbeidsprosjekt mellom Helseforetaket, Universitetet i Oslo, Antibiotikasenteret for primærmedisin, kommunene i Vestfold og Undervisningssykehjemmet i Vestfold. Hensikt Hensikten med studiet var å...
  Les mer
 • Kols - kompetanseheving

  2. desember 2013
  USHT Vestfold har mottatt samhandlingsmidler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjektet " økt kompetanse om kols gjennom et strukturert undervisnings- og hospiteringsprogram". Dette prosjektet er et del-prosjekt av prosjektet: Pasientforløp- KO...
  Les mer
 • Kompetanseprogrammet lindrende behandling til alvorlig syke

  5. desember 2013
  Ble gjennomført i Vestfold fylke høsten 2010. Bakgrunn Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), er gitt en sentral rolle i vårt fylke for å øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg. Kompetanseprogrammet var et...
  Les mer
 • Korttidsplasser - en forhåndsstudie

  5. desember 2013
  Korttidsplasser i Sandefjord, Andebu og Stokke – en forløpsstudie for perioden 04.09.12 – 01.12.12 Studien bidro til å få en samlet oversikt over hvor mange og hvilke typer pasienter som benytter seg av korttidsplassene å få en systematisk telling over...
  Les mer
 • Liverpool Care Pathway

  5. desember 2013
  LCP, Liverpool Care Pathway, er en internasjonal anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. Planen er utviklet av fagmiljøet i Liverpool i 1990-årene, for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og...
  Les mer
 • Liverpool Care Pathway - videreføring

  29. november 2013
  Liverpool Care Pathway, LCP, er en internasjonal anerkjent tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. USHT-V har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å bistå med innføring av LCP i alle kommunene i Vestfold....
  Les mer
 • Læringsnettverk - Sikker legemiddelbruk i sykehjem (LMG)

  2. desember 2013
  Pasientsikkerhetskampanjen startet i 2011, og fortsetter fra 2013 i et 5- årig program. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold v/Nygård bo- og behandlingssenter, var pilotprosjekt for kampanjens innsatsområde, -  "riktig...
  Les mer
 • Musikk i omsorg

  18. desember 2013
  I perioden 1. januar 2012 til 31. mars 2013 ble prosjektet Musikk i omsorg gjennomført ved Utviklingssenter for sykehjem i Vestfold. Prosjektet har vært finansiert av Helsedirektoratet, under strategien ”Aktiv omsorg” fra Omsorgsplan 2015 (stortingsmel...
  Les mer
 • Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4 A

  5. desember 2013
  USHT-V og Fylkesmannen har hatt et langvarig prosjektsamarbeid knyttet til opplæring og implementering av pasient- og brukerrettighetslovens Kap. 4A. Samarbeidsprosjektet ble etterfulgt av en samarbeidsavtale mellom Fylkesmannnen og USHT-V....
  Les mer
 • Refleksjonsgruppe relatert til Liverpool Care Pathway

  29. november 2013
  Samtaler og et uformelt spørreskjema underveis i LCP-prosjektet avdekket behov for refleksjonsgrupper for ansatte i kommunehelsetjenesten. Les mer om LCP prosjektet . Utviklingssenteret har fått innvilget søknad til Helsedirektoratet om tilskuddsmidler...
  Les mer
 • Riktig legemiddelgjennomgang

  26. januar 2015
  Les mer
 • Samhandling mellom fastleger og hjemmesykepleien

  8. januar 2014
  Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom hjemmesykepleien og fastlegene Samarbeidet skal styrkes ved at det gjennomføres faste møter mellom kontaktsykepleier og fastlege hvor man går igjennom medisinlister og helsetilstand og legger en plan for...
  Les mer
 • Tannhelse

  8. januar 2014
  ......Når tennene ikke lenger blir pusset en etter en..... Målet med prosjektet er å utvikle gode rutiner og prosedyrer for munn- og tannstell hos utsatte pasientgrupper som får hjemmesykepleie. Prosjektet er et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i...
  Les mer
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Kontaktperson: Ellinor Bakke Aasen

Tittel: Leder USHT

Telefon: 995 61 527

Kontaktperson: Ida Eide Johansen

Tittel: Prosjektleder USHT

Telefon: 994 23 040

Kontaktperson: Eva Nyhus

Tittel: Fagkonsulent demens/ prosjektleder USHT

Telefon: 970 52 344