Fagnettverk demens

Møtedatoer

  • 28.02.19, kl. 12-15, Granli
  • 21.05.19, kl. 11.30-14.30, Sykehuset i Vestfold, auditoriet

Om nettverket

Fagnettverk demens i Vestfold ble etablert i januar 2008. Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling

 Målet er å øke kompetansen i de deltakende kommunene og spesialisthelsetjenesten ved å

  • styrke det tverrfaglige samarbeidet innen fagområdet på tvers av kommunegrenser, behandlings-  og omsorgsnivå
  • bidra til kvalitetsutvikling ved å stimulere til utviklingsprosjekter

Representantene i nettverket består av faste ressurspersoner fra Vestfoldkommunene, HBV, Klinikk psykisk helse og rus ved SiV og USHT som leder og koordinerer nettverket. Det er dannet en arbeidsgruppe som blant annet bistår i planleggingen av samlinger.

Det arrangeres fire årlige nettverkssamlinger.

Kontaktperson: Beate.Bernes.Rising@sandefjord.kommune.no

Oversikt fagnettverk demens 2018.xlsx